MASTEKRANEN DEFEKT

Udlæggerarmen på mastekranen er desværre  defekt efter et uheld, og nedtaget søndag den 6. maj.

Der skete heldigvis ingen personskade, men kun materiel skade.

Sejlklubben tilbyder de medlemmer der ikke har fået påsat mast endnu, at:

Lemvig Sejlklub bestiller Redningsringen  til mastepåsætning onsdag den 9. maj,  onsdag den 16. maj, og fredag den 25. maj – alle dage fra kl. 14.30 og frem.

Medlemmer der ønsker at deltage i én af disse to mastepåsætningsdage skal senest kl. 15.00 tirsdagen før påsætningen tilmelde sig hos Bo Ravn på mobil 22101951 eller mail.

Sejlklubben betaler udgiften til Redningsringen på ovennævnte tidspunkter.

Tidspunkterne tildeles, når der efter tilmeldingsfristens udløb er overblik over, hvor mange master der skal monteres pågældende dag.

Medlemmerne der deltager skal sørge for, at have mast og båd klar til det tidspunkt de tildeles, og have aftalt hjælp til påsætning.

Efter de to påsætningsdage vurderes det, om der er behov for yderligere tidspunkter til fælles påsætning inden mastekranen igen er funktionsdygtig.

Medlemmer der ønsker at montere mast på andre tidspunkter end ovennævnte er klubben uvedkommende.

Bo Ravn
Formand

Fra den 9. maj, hvor der var fælles rejsning af ca 10 master (foto Niels Bækdal):