Klubudviklingsprisen 2019

Dansk Sejlunion har nomineret Forældregruppen i Lemvig Sejlklubs windsurf-afdeling til denne pris sammen med 6 andre nominerede.
Du kan stemme her på nedennævnte link og dermed give støtte til Lemvig Sejlklub.
http://www.sejlsport.dk/mere/klubudviklingsprisen/afstemning-2019

Det er flot, at vi er kommet så langt.

Her er teksten fra Dansk Sejlunion:

En hastig fremgang af medlemmer i Lemvig Sejlklubs Windsurf-afdeling vokser ud af en gruppe af ’gamle’ surfere, der har taget teten i forhold til at udvikle klubbens windsurfing-tilbud. Over halvdelen af medlemmerne i windsurfing-afdelingen er juniorer, og samlet udgør windsurfing-afdelingen en stor andel af klubbens samlede medlemsskare. Bag succesen står en forældregruppe, der efter turnus står for klubbens tilbud om instruktion og træning i windsurfing på grundlæggende og videregående niveau. Der lægges vægt på sociale elementer, så også de ’gamle’ surferes ægtefæller er særdeles aktive med at skabe gode rammer i arbejdet med at udvikle klubben i et helhedsperspektiv. Flere store fonde har i 2018 støttet det succesfulde arbejde massivt med over 250.000 kr. til indkøb af begynderudstyr og udstyr til windsurfing på videregående niveau.