Klubhuset åbnet og aktiviteter påbegyndt !

Bestyrelsen i Lemvig Sejlklub har på møde onsdag den 10. juni besluttet, at klubhuset igen fra torsdag den 11. juni kan benyttes af medlemmer og gæstesejlere.

Desuden åbnes bade- og omklædningsfaciliteterne for jolle, sup- og surf afdelingerne. Toilet og baderum for gæstesejlere er også åbne.

Et af kravene for genåbningen er en hyppig og grundig rengøring af fællesfaciliteterne som følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Dette betyder, at der fra uge 24 er aktiviteter i klubregi i voksensejlerskolen, jolleafdelingen, tirsdags kapsejlads for kølbåde, sub- og surfafdelingen , 60+ og duelighedsundervisningen. Det begynder at nærme sig en “normal” sæson, MEN

Forbuddet mod at forsamles i større grupper end 50 personer skal overholdes, og der holdes 1 – 2 meters afstand til andre. Alle medlemmer tager ansvar for eget helbred, og viser hensyn til andre, både på landjorden og på vandet. Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit der er placeret i klubhus, i toilet, bade- og omklædnings faciliteterne, i grejskurene og i skolebådene. Jollesejlere, sub- og surfere benytter fortsat personlig udstyr udlånt af klubben. Mini 12 m sejlads med handicappede startes ikke op for nuværende.

På grund af forsamlingsforbuddet på grupper over 50 personer aflyses den traditionelle Sct. Hans arrangement tirsdag den 23. juni. Bålet vil blive tændt i løbet af aftenen, men der vil ikke være det normale arrangement i og omkring klubhuset med fællesspisning, sange og tale.

Bestyrelsen har besluttet, at der i stedet for Sct. Hans arrangementet planlægges en aktivitetsdag og sommerfest lørdag den 29. august hvis der i eftersommeren kan forsamles op til 100 personer ! – SÅ, sæt kryds i kalenderen på denne dato, og vær med til at fejre og markere, at klubben og sejlsporten lever i bedste velgående i denne fase af Covid 19 epidemien.

Den kommende tid byder på sommerferie ture for motor- og sejlbåde i Danmark, Tyskland og Norge. Sverige er stadig omfattet af karantæneregler ved hjemkomst til Danmark, så det er nok de færreste fra klubben der vil anløbe Sverige så længe disse regler gælder.

Efter sommerferien er der sat dato på klubbens fællestur for motor- og sejlbåde til Agger. Arrangementet finder sted lørdag den 22. og søndag den 23. august.

Alle klubbens medlemmer ønskes en god sommer.