Klubhusdag

Klubhusdag 2014

Lørdag den 23. april 2016 kl. 9-14 afholdes KLUBHUSDAG.

Og hvad er det for noget?

Jo, det er den årlige dag, hvor DU yder lidt for klubben.

Vi mødes kl. 09:00 ved klubhuset, hvor klubben er vært ved morgenmad og hvor opgaverne fordeles.

Ca. kl. 13 er klubben vært ved en lille frokost

Kl. 15:00 sættes standeren for den nye sæson

Om aftenen holdes en improviseret fest, hvor du selv har maden med – men hvor klubben tænder en grill.

Du må meget gerne medbringe gulvspand og skurebørste, idet gulvet i klubhuset skal have en omgang. Er du ikke til det, så meget gerne en værktøjskasse/værktøj bl.a. til opsætning af sternbrædder i eternit på nordfacaden.