Klubhusdag

Så starter sæsonen lørdag den 29. april med klubhusdagen.

Kl. 09:00: Fælles morgenkaffe med gl. dansk
Kassereren uddelegerer arbejdet

Kl. ca. 13 er klubben vært ved en fælles frokost, øl og vand m.v. kan købes.

Kl. 15:00 er der standerhejsning med sang og tale.

Og hvem ved, måske bliver der inproviseret fest om aftenen!

Vi håber på godt vejr og en god sæson.

PS. Husk at bidrage til Skt. Hans-bålet med rent træ og grene – det gi’r miljørigtig hygge.