Kapsejladsaften- UDSAT

UDSAT til senere tidspunkt

Onsdag den 15. april 2020 kl. 19:30 i klubhuset.

Dagsorden:

  1. Præsentation af den kommende sæson
  2. Program
  3. Løbssammensætning
  4. Forplejning
  5. baner
  6. Markedsføring
  7. Andre emner

Har du idéer eller emner, du gerne vil have drøftet denne aften, så send en mail til sejlaudsudvalget

Ad 2 – Programmet vil komme til at ligne det fra 2019

Ad 3 – Der er som sidste år lagt op til 2 starter med 3 løb i hver start:
1. start, 2 løb, mindre både uden spiler, større både uden spiler og mindre både med spiler
2. start, 2 løb, mellem både med spiler, større både med spiler og flerskrogsbåde

Ad 4 – Vi regner med at fortsætte med spisning hver gang, som vi startede med sidste år.

Ad 5 – Vi vil prøve at være en smule mere konservative i forhold til aflysning ved 10 m/s.
Vi vil fortsætte med så lange op-ned baner som muligt.

Ad 6 – Vi har udarbejdet en lille “Flyer” omkring vores kapsejladser og hvordan man evt. kan komme med. Se den her.

Støt arrangementet og mød gerne op med hele besætningen. Sejladsudvalget.