INTRO-AFTEN for “DRØMME-KAPSEJLERE”

Det er sjovt at kapsejle. Vil du med ?

DET ER PÅ ONSDAG DEN 29. MARTS 2017 KL. 19:30 i KLUBHUSET

Vi ved, at der er en del medlemmer, der overvejer at deltage i kapsejladserne, som foregår tirsdag aften i sejlsæsonen + et par ekstra distancesejladser.

Måske bliver det ved overvejelserne, fordi man ikke rigtig kan overskue, hvordan man kommer i gang – man møder jo nok ikke bare op til den første sejlads og siger, at ”jeg vil da gerne med til kapsejlads”.

Vi vil derfor invitere til denne introduktionsaften for ”drømmekapsejlere”

Her vil vi bl.a. fortælle om, at kapsejlads ikke behøver at være kompliceret og at man med nogle få grundregler, sagtens kan sejle sammen med andre både. Vi vil også fortælle om det store udbytte man får, ved at trimme sejlene under sejlads – noget som man også har glæde af, når man sejler tursejlads, og om glæden ved det sociale samvær med pølser og øl/vand efter sejladsen.

Vi vil, hvis der er stemning for det, tilbyde at arrangere et par torsdagssejladser her i foråret, med ”kapsejlads for sjov”, hvor en erfaren kapsejler kommer ombord på din båd og hjælper med trim m.v.

Kender du andre, der også kunne være interesseret, så tag vedkommende med – også selvom de ikke er medlem af klubben.

Dagsorden

1 Velkomst Når der er 2 både på vandet er der dømt kapsejlads – sådan er det bare.
Men hvordan kommer JEG i gang og kan man sejle kapsejlads i MIN båd?
Er det ikke alt for svært?
2 Vigereglerne Hurtig gennemgang af overlap, styrbord/bagbord, luv/læ, mærker/hindringer.
3 Banen Man skal have en bane med start og mål for at sejle kapsejlads.
Overordnet gennemgang af klubbens banesystem.
4 Løbsinddelingen / Starter Løbsinddeling, da ”lige børn leger bedst”
5 Målereglen Hvordan kan forskellige både sejle mod hinanden?
Kort intro til Dansk Handikap, som er det danske system.
6 Riggen Hvordan stiller man sin rig, hvor kan man få hjælp? Gode råd på hjemmesiden, erfarne sejlere, stram til du tror det går i stykker, og giv det en omgang mere.
7 Trimmet Hvad er højde og hvad er fart, hvordan får man det? Hvad er justeringsmulighederne?
8 Prøvesejladser Vi vil invitere til 1-2 prøvesejladser et par torsdag i maj måned, hvor der kommer en erfaren kapsejler ombord hos DIG
9 Mere teori Hvis der er stemning for det, vil vi til næste vinter holde 1-2 teoriaftener omkring kapsejladsregler og trim.
10 Sæsonen 2017 Der holdes for alle kapsejlere et kapsejladsmøde onsdag den 5. april 2017 kl. 19:30 i klubhuset, hvor rammerne for den kommende sæson gennemgås.
11 Eventuelt Gode idéer er velkomne.
Spørgsmål, der ikke er besvaret undervejs.

Med venlig hilsen
Sejladsudvalget