Information fra Haludvalget

Din bådvogn er kørt ud og placeret enten omkring bådhallerne eller på parkeringspladsen mellem bådhallerne og Roklubben.

Både, der står udendørs, køres på plads af ejeren selv. Både i hallerne køres på plads af en udpeget traktorfører. Der køres både ind i hallerne hver tirsdag kl 16.30, indtil alle både er inde. Bådejere opfordres til at møde op. Husk at fjerne antenner m.m, så båden kan køre igennem portene.

Der skal være registreringsnummer på vogne og master, se nummeret på hjemmesiden eller på opslag i hallerne.

Husk at lægge din mast så langt ind i hallen som muligt, da det giver den bedste udnyttelse af pladsen.

Der afholdes HALBRUGERMØDE i klubhuset tirsdag den 11. november kl. 19.30

Haludvalget