Indkørsel af bådvogne

Vinterplads / Bådhaller
Som det fremgår af klubbens hjemmeside under Vinterpladser vil oprydning på vinterplads samt indkørsel af de tomme vogne blive foretaget den sidste onsdag i maj hvert år kl. 16:30. Her skal alle, der står i og udenfor hallen møde op, idet alle vogne denne dag køres ind i hallen, således området ser pænt og ryddeligt ud.

D.v.s. at det er onsdag den 25. maj 2022 kl. 16:30.

Vi begynder at køre vognene ind kl 13:30, da det tager lidt længere tid.

Marinaen:
Vi henstiller til, at hovedkajen kun anvendes til rigning og “læsning” af bådene og ikke til ”parkering”. Så snart man er færdig med sit ærinde, bedes båden sejlet over på sin faste plads, eller ilandsat.

  • Når du kører båden over til kranen bedes du køre med uret rundt om klubhuset, når båden er på.
  • Når du sat masten på, bedes du straks flytte båden væk fra mastekranen, så andre kan komme til.
  • Kæden ved dæmningen ud for Roklubben skal aflåses ved hver ENESTE gennemkørsel. Vi er trætte af, at modtage klager fra beboere på feriecentret om, at kæden ikke bliver låst og biler kører over. Adgangsvejen er KUN til båd- og mastetransport – og ikke engang ”følgebiler”.

Med venlig hilsen
Haludvalget