Takstblad – vinterpladser

Vinterpladsbetalingen dækker for perioden 16. september til 31. maj. D.v.s. står båden på pladsen efter 31. maj, så betaler man for midlertidig leje af plads.

Leje af plads i bådhal:Man skal være aktivt medlem af sejlklubben for at stå i bådhal
Der ydes et lån til sejlklubben pr. m2 (bådens maxlængde x maxbredde) på: 1.100,00 kr./m2 (dog 850,00 kr. for både, der har fået plads i hallen før 01.01.2011)
Herudover betales en arealleje til dækning af
driftsudgifter m.v. på:
30,00 kr./m2
Gæsteplads - Ved midlertidig leje af vinterplads i bådhal (aftales for ét år ad gangen) betales en arealleje til dækning af driftsudgifter m.v.: 40,00 kr./m2
Man skal desuden have et aktivt medlemsskab i klubben
Sommerparkering (Midlertidig opbevaring af båd, der ikke er pladslejer i hallen, i perioden 1.6 - 15.9):250,00 kr. pr. påbegyndt måned dog max. 500,00 kr.
Man skal desuden have et aktivt medlemsskab i klubben
Midlertidig leje af plads for reparation af båd, der ikke er pladslejer i hallen, i perioden 1.6 - 15.9:125,00 kr. pr. påbegyndt uge dog max. 500,00 kr.
Man skal desuden have et aktivt medlemsskab i klubben
Gebyr for optagelse på venteliste til klubbens bådhaller.
(Beløbet modregnes, såfremt man siger ja til en tilbudt plads. Siger man nej til en tilbudt plads fjernes man fra listen og beløbet er tabt)
250,00 kr. (engangsbeløb)
Leje af plads på udendørsareal:
For medlemmer betales en arealleje til dækning af
driftsudgifter m.v. på:
25,00 kr./m2
For ikke-medlemmer betales en arealleje til dækning
af driftsudgifter m.v. på:
35,00 kr./m2
Sommerparkering (Midlertidig leje af plads for båd, der ikke er pladslejer, i perioden 1.6 - 15.9 - medlem):50,00 kr./uge - dog max. 250,00 kr.
Sommerparkering (Midlertidig leje af plads for båd, der ikke er pladslejer, i perioden 1.6 - 15.9 - ikke-medlem):70,00 kr./uge - dog max. 350,00 kr.
Opbevaring af mast i hal:
For både der står i hal eller på udendørsareal:Er indeholdt i areallejen
For både, der ikke står i hal eller på udendørsareal:
(Der er pt. lukket for tilgang af master for både der ikke står i hal eller på klubbens vinterplads)
250,00 kr./år
Opbevaring af bådvogn:
For både der står i hal eller på udendørsareal:Er indeholdt i areallejen
For både, der ikke står i hal eller på udendørsareal (medlem):250,00 kr./år
For både, der ikke står på udendørsareal (ikke-medlem):350,00 kr./år
Opbevaring af campingvogn og øvrige genstande:
Der må kun opbevares både og bådvogne på klubbens areal