Generalforsamling 2019

Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 27. november 2019 kl. 19:30. Dagsorden i forhold til vedtægterne:

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år til orientering.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  6. Valg af formand (lige år) Valg af kasserer (ulige år) Valg af næstformand/ sekretær (ulige år) Valg af formand for juniorudvalg (lige år) Valg af formand for sejladsudvalg (lige år) Valg af formand for surfudvalg (ulige år) Valg af formand for arrangementsudvalg (ulige år)
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.