Generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 25. november 2015 kl. 19.30 i klubhuset med følgende Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år til orientering.
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af eventuelt indkomne forslag (Indsendelsesfrist 01.10)
  6. Valg af formand (lige år) Valg af kasserer (ulige år) Valg af næstformand/sekretær (ulige år) Valg af formand for juniorudvalg (lige år) Valg af formand for sejladsudvalg (lige år) Valg af formand for surfudvalg (ulige år) Valg af formand for arrangementsudvalg (ulige år)
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Klik her for at se klubbens vedtægter