Fotos fra surfaftener

Fra en klubaften med rigtig godt fremmøde på 18 juniorer. Nogle af dem havde en forælder med, som tidligere havde surfet, så der var super forældre support i vandet og på land.

Karsten Poulsen har sendt nogle billedlinks, som I lige får her:

Klubaften

Surfaften oktober 2013