FJORDFRÆSEREN – opdateret

Morsø og   Struer Sejlklub inviterer til Fjordfræseren ’16
Lørdag den 10. september

Vi tilbyder Tracker til sejladsen.

http://raceqs.com/regattas/54036

Hjælp fredag aften til at installerer appen Race qs

raceQs

Løbsledelsen opfordrer til at bruge RaceQs gratis telefon app til at logge og tracke kapsejladsen.

Efter løbet vil alle være i stand til at se en 3D-replay af hele sejladsen

Hvis du har en iPhone eller android telefon, kan du automatisk tracke og uploade din sejlads.

Fremgangsmåde:

Download den gratis raceQs app til din Android-phone eller iPhone.

Åbn raceQs app på din telefon og login med Facebook, eller opret en konto med din e-mail-adresse.

Opret din båd i app’en med relevante oplysninger (Bådnavn, sejlnr mv).

Start tracking på app og lad den være tændt under hele sejladsen (skæmen kan slukkes for at spare strøm)

Når sejladsen er afsluttet – Stop tracking og upload sejladsen

Sejladsen er nu også gemt på telefonen, hvor den kan afspilles på ny.

Hele sejladsen med alle deltagere i sejladsen vil nu kunne findes på www.raceQs.com når du logger på med din konto.

Flere oplysninger og videovejledning om oprettelse mv. kan findes her: http://raceqs.com/started/

Ved forhåndstilmelding (ikke bindende) før mandag den 29. august får man dobbelt antal lodder til lodtrækningen om skippers vægt i Øl ved 25 både / Rødvin ved 40 både.

Start og mål: Ud for Nykøbing Havn med 1. start kl. 10.00

Der vil være løb for 2 handed, Sejlads for sjov uden målerbrev og både med DH-mål.

Der vil sejles på 1 af følgende 5 baner afhængig af vejret:
  Bane 1: Nykøbing – Venø Rundt – Nykøbing
  Bane 2: Nykøbing – Doverodde – Nykøbing
  Bane 3: Nykøbing – Feggesund – Løgstør Anduvning – Nykøbing
  Bane 4: Nykøbing – Fur/Livø i 8 tal – Nykøbing
  Bane 5: Nykøbing – Hvalpsund – Nykøbing

Banen bliver offentliggjort på skippermødet kl. 9.00 i Morsø Sejlklubs klubhus, og der
er mødepligt for min. 1 person fra hver besætning.

Sejladsbestemmelserne bliver offentliggjort på Struer Sejlklubs hjemmeside 14 dage før sejladsen.

Deltagergebyret kr. 200,00 pr. båd, og der kan bestilles, morgenmad lørdag, smør-selv madpakker lørdag og sejlermenu lørdag aften. Der kan bestilles mad til besætning, samt ledsagere/børn ved tilmelding. Grillen vil være tændt fredag aften.

Deltagergebyr og spisning betales via Struer Sejlklubs hjemmeside
www.struersejlklub.dk (bindende tilmelding).

Efter sejladsen vil der være præmieoverrækkelse, spisning og lodtrækning om sponsorpræmier i Morsø Sejlklubs lokaler.

Tilmelding senest mandag den 5. september 2016

Læs mere her.

Limfjordskredsen har bestemt vi vil prøve at have to stor sejladser i fjorden om året for køl både. 

Den ene er Morsrundt anden lørdag i Juni, og den anden er Fjordfræseren anden lørdag i September.

I 2016 er det Morsø & Struer sejlklub, og i 2017 er det to andre klubber der står for stævnet.

Konceptet kort: 50% hygge og 50% sejlads.
Man kan bruge en hel weekend eller en lang lørdag på stævnet, med gaster eller hele familien.
Fredag: Grill-hygge, hvor der løbende ved ankomst kan købes noget fra grillen / ØL
Lørdag: Morgen mad / mad pakker.
Lørdag: Første start kl. 10
Lørdag aften: Sejlerfest

Der sejles:
DH med / uden spiler- Genakker
DH TwoStar
For sjov uden gyldig måler brev