Begivenhed Kategori: Bestyrelsen

Dagsorden i h.t. vedtægterne. Bemærk: Forslag til forelæggelse på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober.