Generalforsamling


Begivenhedsdetaljer


Dagsorden i h.t. vedtægterne.

Bemærk: Forslag til forelæggelse på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober.