Duelighedsundervisning i Lemvig Sejlklub

DER ER 10 TILMELDTE, SÅ KURSET GENNEMFØRES.
OG DU KAN NÅ DET ENDNU!

DEN TEORETISKE UNDERVISNINGSDEL OG PRØVE

Der er undervisning 14 tirsdage i perioden: Januar 2023 – April 2023


Opstart tirsdag den 3. januar 2023 kl. 18.30. i klubhuset, Lemvig Sejlklub, Vinkelhagevej 10, 7620 Lemvig. ( Medbring skriveredskaber og papir).

Undervisningsdage i 2023:  3/1, 10/1, 17/1, 24/1, 31/1 , 7/2, 21/2, 28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 11/4 og 18/4 i tidsrummet  kl. 18.30 – 21.30

Skriftlig og mundtlig prøve forventes afviklet lørdag den 22. april  2023. (skal endelig aftales med censor). Praktisk prøve afvikles i forsommeren 2023 efter at træning på vandet er gennemført.

Undervisningen foregår i klubhuset Lemvig Sejlklub, Vinkelhagevej 10, Lemvig, lokalet på 1. sal.
Underviser : PETER MØLLER  mobilnr: 21308770

Pris for deltagelse: 1300 kr. (forudsætter medlemskab af Lemvig Sejlklub.)
Hertil kommer udgift til eksamen og bevis pt: 480 kr , og prøvegebyr for praktisk prøve 300 kr.

Kontigentsatser (okt. 2022): senior: 690 kr., ægtefælle: 410 kr., pensionister og unge under 18 år: 510 kr.

Lemvig Sejlklub har lavet en aftale med Fiskeriskolen i Thyborøn om lån og bøger og kortmateriale i perioden hvor kurset afvikles for 200 kr. pr. deltager.

Se beskrivelse af duelighedsbeviset hos Dansk Sejlunion på hjemmesiden: www.sejlsport.dk under Sejladsbeviser / Duelighedsbevis.

Yderligere oplysning og tilmelding til Bo Ravn, mobil 22101951 eller MAIL

Tilmeldingsfrist: 1. december 2022. Gennemføres ved 10 tilmeldte – ellers “først til mølle” princippet.

Følg nyheder fra Lemvig Sejlklub på lemvigsejlklub.dk

og klubbens Facebookside