Dansk Sejlunion lukker medlemsbladet SEJLER

Eksplosiv stigning i portoudgifter fører til lukning af Sejler –  afløses af tre forskellige nyhedsbreve.

En af de nærmeste dage vi alle medlemmer af sejlklubber landet over modtage sidste nummer af Dansk Sejlunions medlemsblad SEJLEREN med posten. Sejlunionens bestyrelse har på baggrund af en portoforhøjelse på ca. 100.000kr. pr. udsendelse valgt at lukke bladet.

SEJLER afløses af tre nyhedsbreve.

Fremover udgiver DS tre nyhedsbreve – FRITIDSSEJLER , KLUBLIV, KAPSEJLER. Nyhedsbrevene vil udkomme 4- 6 gange årligt.

Hvis du ønsker at modtage en eller flere af nyhedsbrevene skal du tilmelde dig via  www.sejlsport.dk – og videre under linket øverst : TILMELD NYHEDSBREVE.