AFTENKAPSEJLADS 2021

Vi har netop afholdt årets første møde i sejladsudvalget.

P.g.a. Corona-situationen er der pt. lukket for forsamlinger på mere end 50 personer udendørs – og ingen af os tror på, at det ændrer sig inden vi går i gang.

Da vi som bekendt har stor succes med aftenkapsejlads i Lemvig Sejlklub, kan vi ikke starte alle både den samme aften uden at sætte hårde begrænsninger på besætningernes størrelse. Selv hvis vi siger max. 2 personer i både uden spiler og max. 3 personer i både med spiler, så kommer vi over 50!

Men selvfølgelig skal vi ud og sejle kapsejlads!

ÆNDRING: Alle både sejler tirsdag aften!
(Vi har derfor besluttet, at både uden spiler sejler aftenkapsejlads tirsdag aften og både med spiler sejler aftenkapsejlads torsdag aften. Der er ingen restriktioner på besætningens størrelse, men Corona-reglerne skal overholdes.)

Vi lægger ud med en Spændingssejlads – altså en sejlads hvor den enkelte kan få spændt riggen op til kapsejlads og det bliver alle mod alle i én start – da vi ikke forventer alle både på vandet så tidligt. Det er nemlig allerede den 27. april 2021. Herefter går det løs med tirsdage og torsdage.

Sker der ændringer, så vi kan komme til at sejle alle sammen om tirsdagen, så vil det blive sådan. Og det er blevet ændret!

Her ser du den foreløbige løbsinddeling:

SKAL DU MED I 2021?

Du må meget, meget gerne sende en mail til sejladsudvalget – om du deltager i 2021 og om det er med eller uden spiler. Og send den nu, i dag!

Har du fået nyt eller nye sejl, så send kopi af sejlskemaet fra din sejlmager – også bare ved at sende en mail til sejladsudvalget – så putter vi det ind i DH-systemet.

Og da vi skal have puttet alle bådenes 7 mål ind i klubbens computer inden den 27. april, så vil vi gerne, at du sender det i dag!

Har du fået ny båd, så få det ændret/oprettet hos Dansk Sejlunion. Hvis du ikke selv kan det, så send oplysninger om båden og sejlnummeret til sejladsudvalget, så indberetter vi det til Dansk Sejlunion.

Sidste år kørte vi uden krav om målebrev, men sådan er det ikke i 2021. Der skal penge ind for at drive DH-systemet og det bakker vi op om. Deltager du uden gyldigt (d.v.s. betalt) målebrev og du står til at vinde en præmie, så vil præmien ikke blive udleveret.

Prisen for at deltage i samtlige aftenkapsejladser, hvor du faktisk har muligheden for at vinde præmie 4 gange, koster kun 250 kr. Du kan betale på MobilePay 40090 og skrive ”Aftenkapsejlads Bådnavn”.

Som altid kan du her på sejlklubbens hjemmeside se:
Programmet
Sejladsbestemmelserne
Banehæftet
De 9 vigtigste kapsejladsregler
Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til sejladsudvalget på mail eller ringe til en fra udvalget.

FORPLEJNING
Forplejning afventer Corona-situationen

Der er imidlertid nogle retningslinier, vi skal følge:
De af regeringen og Dansk Sejlunion udstukne regler skal overholdes. De generelle regler er opsat på opslagstavlen i terrassevinduerne.
Husk at vaske hænder eller bruge håndsprit og have god håndhygiejne.

Proceduren vil den enkelte aften være således:
Ved ankomst til havneområdet skal man hele tiden holde 2 m’s afstand til de øvrige deltagere. Man går direkte til sin båd, idet der ikke må være mere end 10 personer omkring klubhuset og max. 10 personer på en bro.

Banen fastlægges af sejladsudvalget. Det er ikke tilladt at gå ind i klubhuset. Banen sendes på SMS til alle deltagere. Sejladsudvalget svarer ikke på SMS’er.

Startproceduren kører automatisk i h.t. punkt 6.2 i sejladsbestemmelserne.

Ved målgang skal man selv aflæse satellit-tid – enten på sin GPS eller på sin telefon og SMS’e tiden tilbage til det samme nummer, som man har fået banen fra. Husk bådnavn! Husk, at der skal være sekunder på GPS-tiden.
Mållinien passeres, når man flugter stævnen af båden med det vestlige startliniemærke og midten af vinduerne på klubhusets 1. sal.

Format på målgangstiden skal være: BÅDNAVN-TT.MM.SS f.eks.  ”Bådnavn-20.42.36” eller et skærmprint af GPS-uret.

Vi vil bestræbe os på, at der sidder én ved tidtagerbordet og tager tiden, men det er ikke sikkert, så send din tid under alle omstændigheder.

Efter målgang og ankomst i havn skal man fortsat overholde reglerne med 2 m’s afstand. Man må gerne hygge sig sammen, bare det sker fra hver sin båd. Endvidere gælder max. 10 personer på hver bro og max. 10 personer omkring klubhuset.

Resultaterne vil blive offentliggjort på Sejlklubbens hjemmeside efter sejladsen.


Det var en ordentlig smøre – så tag lige og læs det igen, du har nok overset noget af det!

Mail: sejlads
Peder Kallerup                            2024 8740
Knud Kristian Wrist                    9396 0040
Niels Bækdal                               4164 0520
Kristian Siig                                  5177 3161

Sejladsudvalget
LEMVIG SEJLKLUB