Afslutter for kølbåde

Afslutter for kølbåde blev afviklet lørdag den 11. september 2021 i forbindelse med Krabbefestivalen og klubbens aktiviteter på Lemvig Havn.

Der blev lagt en bane på 17,3 sømil fra start og agten for tværs til bøje 2 ved Campingpladsen og videre til bøje 3 ved Follupodde og derfra læns til bøje 19 ved Helligsø Teglværk. Herfra bidevind til bøje 3 og delvis kryds i mål ved Østhavnen.

Vinden var 2-5 m/s fra SSW, men startede svagt med senere øgning til 5-6 m/s. Det betød, at de både, der startede først, ikke kom ret langt, før de større både startede.

Der deltog 8 både, og vinderen delte traditionen tro præmine ud til de andre deltagere i små glas!

Du kan se resultatet her.

Her ses de 3 præmietagere

Til venstre 3. præmie til Niels Kjærgaard, i midten 1. præmie til John Rønn Jensen og til højre 2. præmie til Allan Holck
Lokalavisen 20210914