8. aftenkapsejlads

afviklet i hård vind. Kl 18:00 stod klubbens vindmåler på 9,5 m/sek. Vindstyrken steg dog en del, først på aftenen. Der var 9 både og besætninger der trodsede vejret.

Banen var en lidt skæv op og ned bane, der gik fra start ved klubhuset, mod nord til Geller krog og  tilbage mod syd til kompas afmærkningen ved øst havnen. Denbe bane skulle gennemsejles 2 gange. På trods af den hårde luft gennemførtes sejladsen uden skader.

Resultatet af sejladsen kan ses her.

Det samlede resultat af forårets sejladser kan ses her.

Lemvig Folkeblad 20190704