7. aftenkapsejlads

afviklet i svag vind.

Resultatet kan ses her.

Det samlede resultat efter 7 afviklede sejladser og med 5 tællende sejladser ses her.

Jette Jørgensen tog nogle billeder:

Lemvig Folkeblad 20190629