7. aftenkapsejlads afviklet

i frisk vestenvind på en god op-ned-bane, hvor der var masser af vindhuller, hvor vindretningen skiftede hele tiden. Yderst var vinden oppe på 8-9 m/s, medens den inde ved Holmsøre var 6-7 m/s.

Banen gik med halvvind til gul bøje ved Holmsøre og derfra plat læns til sydbøjen ved Rønnen. herfra kryds tilbage til gul bøje ved Holmsøre og læns tilbage til sydkosten. herfra igen kryds til den gule bøje og læns til den grønne kost ved Follup Odde, kryds til den gule bøje og derfra halvvind i mål.

De mindre både i 1. løb sejlede kun ud til sydkosten én gang og dermed kun 8,4 sømil, medens de 3 andre løb sejlede 10,2 sømil.

Der deltog 15 både i sejladsen.

Resultatet kan ses her.

Overaltberegningen kan ses her.