7. aftenkapsejlads

er afviklet i herligt sejlervejr. 4-6 m/s.

Banen var en op-ned-bane mellem den bøjen i Gjeller krog og N-bøjen ved Østhavnen – 2 gange for løb 2-5, hvor løb 1 gik i mål på vej mod byen.

RESULTAT af 7. sejlads

SAMLET STILLING efter 7 sejladser med 2 fratrækkere indregnet.

HUSK: Sejladsbestemmelsernes punkt 6.2 foreskriver:
“Både, hvis varselssignal ikke er givet, må ikke sejle i startområdet. (ca. 100 m på banesiden
af startlinien og en linie fra havneindsejlingen via grøn bøje og liniens forlængelse)”.

Foto: Ingelise Øgendahl Pedersen