2. aftenkapsejlads

afviklet i svag til meget svag vind. Der deltog 18 både, hvoraf én båd ikke nåede i mål inden tidsfristens udløb. De øvrige både nåede i mål mellem kl. 21:09 og 21:43 – så det blev sen aftensmad – hvor 44 deltog i spisningen.

Løb 1 sejlede en op-ned-bane K2 på 5,5 sømil, medens de øvrige både sejlede K3 på 7,0 sømil.

Vinden var en anelse venstredrejende og var i perioder næsten helt væk – men ind i mellem var der 3,5 m/s – fra vest.

Du kan se resultatet her.