100 års JUBILÆUM

Lemvig Sejlklub kan i 2022 fejre 100 års jubilæum, idet klubben er stiftet den 15. juni 1922.

I den anledning er der for længst nedsat et koordinationsudvalg, der arbejder hermed.

Formand for udvalget er Knud Kristian Wrist og så er der ellers en række personer tilknyttet:
Flemming Ertbølle Madsen, Rudi Bekker, Michael Damsgaard, Peder Kallerup, Kurt Jeppesen, Bo Ravn og Torben Holm.

1. udkast til program:

Fredag den 27. maj 2022:
Formentlig Lemvig Bandfestival – evt. Åben Båd på havnen m.v.

Formentlig maj 2022:
Vild med Vand – afholdes formentlig sidst i maj. Her skal vi deltage i et eller andet omfang

Tirsdag den 14. juni 2022:
Jubilæumssejladsen afvikles

Onsdag den 15. juni 2022:
Klubbens fødselsdag markeres med en lille reception for …?

Fredag den 17. juni 2022:
Jubilæumsfest for medlemmerne. Skipperband har givet tilsagn om at spille til dans

Lørdag den 18. juni 2022:
Eskadresejlads. Så mange som muligt af klubbens både, joller, surfere, SUP’er sejler en nærmere fastlagt rute på Lem Vig.
Efter sejladsen …?
Evt. et åbent hus efter sejladsen – eller en anden dag

10.-11. september 2022:
Ungdoms DM for Optimist A, Zoom8, Europe, Laser 4,7, Laser Radial, 29’er.
Ca. 2-300 joller

Dato: ?
Surf-stævne?

Dato: ?
Aktivitetsdag for klubbens medlemmer?