JUBII-Sejladsen-Indbydelse

TIRSDAG DEN 15. JUNI 2021 fejres klubbens 99 års fødselsdag – på dagen – med den årlige handicapsej­lads. Handicapsejladsen foregår på den måde, at respitten er beregnet på forhånd og lagt til starttidspunktet, hvorved første båd i mål er vinder, ligesom i klasseløb.

I princippet vil det sige, at de mindste både starter først og de store til sidst, og altså ingen fælles start. Der er ingen løbsinddeling, altså “alle mod alle”! Banen bliver en distancebane.

Der sejles efter DH. I øvrigt er Lemvig Sejlklubs særlige regler for aftenkapsejlads gældende.

1. start er allerede kl. 18.30!!!! (Husk de små både starter først!).

Betaling:     0,00 kr., idet det er indeholdt i den almindelige betaling for hele året. Skal du kun være med i denne sejlads er startgebyret 50,00 kr.

1. præmien er en vandrepokal, skænket af Lemvig Sejlklub i anledning af klubbens 60 års fødselsdag i 1982. Præmieuddelingen vil foregå umiddelbart efter sejladsen.

Foregående vindere af JUBII-sejladsen:

Mød op og vær med til at fejre klubbens fødselsdag!
GOD VIND

SEJLADSUDVALGET