Skt. Hans 2020

Som udmeldt tidligere, valgte vi at aflyse årets Skt. Hans-arrangement p.gr.a. forsamlingsforbuddet. Da Skt. Hans-arrangementer har været afholdt siden klubben blev stiftet i 1922, var det en tung – men nødvendig – beslutning. Men det brænde der var opbygget, skulle jo brændes af, så det påtog kapsejladsudvalget sig. Enkelte medlemmer var mødt op og fandt sangbogen frem. Lars Keld Hansen tog bl.a. dette billede af bålet, hvor der er en Junker 26 i baggrunden.