60+ NYT!

Vedrørende møde torsdag den 23. januar 2020:

I stedet for kaffe og rundstykker hjemme i klubhuset køber vi den hos sejlerkolleger i Struer – pris 20 kr.

Søren Bruun har lavet en aftale med Ole Olsen hos fjordkultur Struer (værksted for reparationer af gamle og bygning af nye træbåde). Det passer fint, hvis vi i nogle biler kører ved ca. 9.30-tiden fra klubhuset og dermed kan være på stedet til deres kaffepause kl. 10.30.

Om muligt kan der måske hos nogle være interesse for et besøg hos Sejlerbixen efterfølgende!?

Således noteret og god weekend. Thorkild