Nyt fra 60+erne!

Nyt fra 60+ i Lemvig Sejlklub søndag den 21. juni 2015

NU må sommeren komme – inden længe er juni passeret!?

Når vejret har været til det, har vi haft et travlt forår med gode opgaver i og på klubhuset. Ikke mindst reparation og maling af vores stander gav travlhed – men også et særdeles flot resultat. Og det har været en fornøjelse i vort sociale liv at udføre disse forbedringer. Man snakker godt og ligeværdigt sammen, når man arbejder på en opgave, og enhver gør sit bedste.

Mon man i øvrigt har bemærket, at udsigten fra vort klubhus er blevet bedre?

Hvordan, hvordan – ja, nu bliver vinduerne vaskede med jævne mellemrum.

Klubbens gæstecykler er klargjorte og stillet i stativer.

Heldigvis har vi også haft tid til at kunne hjælpe hinanden med bådene ved bl.a. transport, søsætning og påsætning af mast.

Vigtig, vigtig – aldrig glemt – vi har over kaffen, rundstykkerne og nu sidst en frokost fået fortalt hinanden om store og små oplevelser fra vort sejlerliv – eller fra vort privilegerede samfundsliv.

Men da nu sejlturene, ferieaktiviteterne og børnebørnene nærmer sig, holder vi sommerferie i ”60+ klubben” til august. Officielt mødes vi igen torsdag den 6. august, men ses forhåbentlig mange gange inden – bl.a. til Sankt Hansaften tirsdag den 23.

På gruppens vegne ønsker jeg alle en rigtig god sommer med passende vind, sol og varme!

Thorkild