Kursus i jolleafdelingen.

Jolleafdelingen er ved at være klar til sæson 2021 og glæder sig til at kan komme igang.
Der bliver livligt renoveret og klargjort joller til sæsonstart.
Som forberedelse har alle 5 instruktører har været på “instruktør 1” kursus under dansk sejlunion. En kombination af virtuel undervisning samt fremmøde i Kaløvig sidste lørdag.
Det betyder også at vi kommer til at tage diplomsejlerskolen for joller i brug til sæsonstart 2021.

5 glade jolleinstruktører i Kaløvigs solskinsvejr🌞
Hyggelige forhold ved Kaløvig Sejlklub