Aftenkapsejlads i Lemvig Sejlklub

Aftenkapsejlads 2024:

Aftenkapsejladserne starter som altid den sidste tirsdag i april med “Spændingssejladsen” – en sejlads, hvor vi kapsejler, men hvor formålet er at få trimmet bådene ind og få “spændt” riggen rigtig op.

Har du ikke været med før, skal du have et målebrev og her skal sejlene måles:
Klubmåleren vil være på loftet i klubhuset tirsdag den 16. april kl. 17-18.
Du kan tage dine sejl med og få dem målt. Der skal monteres en sejlknap i sejlet, som koster 50 kr.

For de, der har været med før, skal lige præciseres, at startlinien ændres til at være mellem 2 udlagte gule mærker ud for klubhuset. Mållinien vil være identisk, men… den grønne stage skal passeres på vestsiden ved målgang.
Endvidere udlægges der et afvisermærke, en gul bøje (bøje 4), lidt sydvest for mærke 7. Bøjen søges lagt på en vanddybde på 2,30 m.

Kapsejlads – er det noget for dig?

Kunne du tænke dig at deltage i kapsejlads i Lemvig Sejlklub?
Vi sejler kapsejlads hver tirsdag aften fra maj til oktober, dog ikke i sommerferien.
Du behøver ikke at have erfaring med kapsejlads for at deltage – reglerne lærer du hen ad vejen og der er sejladser både for uøvede og øvede.

Som gast:
Du behøver ikke at have egen båd for at deltage i vores kapsejladser, du kan deltage som gast på en båd, der allerede deltager. Erfaring er heller ikke nødvendig.

Med egen båd:
Har du egen sejlbåd kan du deltage ligegyldigt hvilken bådtype du har. Vi anvender et handikap-system, der sikrer at alle sejlbådstyper kan konkurrere mod hinanden.
Du skal selvfølgelig kunne håndtere din båd og tage ansvar for dine gaster.

Hvis du vil være gast:
Vi hjælper med at finde en gasteplads til dig. Der deltager normalt ca. 15 både, med 3 – 6 mand ombord, så der er gode muligheder for at finde en plads.
Der skal dog lidt forberedelse til !!!
Du skal henvende dig til et medlem af sejladsudvalget på forhånd, så de kan arrangere en plads til dig den følgende tirsdag.
Du skal henvende dig til:
Knud Kristian Wrist:    tlf. 9396 0040
Peder Kallerup:             tlf. 2024 8740
Kristian Siig:                   tlf. 5120 9882
Steen Damgaard:          tlf. 5120 9882
Mail:     LINK TIL MAIL

Sejladserne starter normalt kl. 18:50 og du skal møde i god tid, ca. kl. 18:10
Hvis du kender én, der allerede deltager med egen båd, kan du selvfølgelig bare henvende dig direkte til ham og arrangere det selv.

Hvis du vil deltage i egen båd:
Vi er også behjælpelig med at finde et par gaster til dig, men du skal helst selv prøve at skaffe bemanding, da der sjældent er ledige gaster, der lige kan springe ombord.
Båden skal have et handikapmål. Det ordner sejladsudvalget, men det skal forberedes. Måske skal dine sejl måles op.
Vi inddeler bådene i løb. Inddeling sker efter bådstørrelse, erfaring og om man ønsker at deltage med eller uden spiler.
Du skal henvende dig til:
Knud Kristian Wrist:    tlf. 9396 0040
Peder Kallerup:             tlf. 2024 8740
Kristian Siig:                   tlf. 5120 9882
Steen Damgaard:          tlf. 5120 9882
Mail:     LINK TIL MAIL

Du kan få svar på alle spørgsmål og hjælp til det praktiske, så du hurtigt kan komme i gang og deltage.

Du kan udskrive denne lille Flyer om aftenkapsejlads i Lemvig Sejlklub:

Kapsejlads – online

Her er link til et kapsejladsspil – på DANSK – hvor du kan øve dig på kapsejladsreglerne. Klik her. (Ikke opdateret til de nyeste Kapsejladsregler!)

Kapsejladslicens

Aftenkapsejlads den 20160823 – Umiddelbart før 2. start (Foto Knud Nybo)

For at deltage skal båden have en kapsejladslicens. Læs mere om det under knappen “Måling”. Men tag lige en snak med Sejladsudvalget før du gør noget.

Sejlads til tiden

er mottoet for aftenkapsejladser i Lemvig Sejlklub!

Det skal forstås på den måde, at ”det skal virke”. Sejladserne skal starte som fastsat, Sejladsbestemmelserne skal virke o.s.v. Endvidere skal det være sjovt, men også spændende og udfordrende. Alle skal have en god oplevelse.
Form og indhold er forfinet gennem en lang årrække, og det hele kører stort set på skinner.

De, der sejler aftenkapsejlads, kan fortælle i lange baner om det store udbytte man får af at deltage: Kammeratskab, læren om at trimme, naturoplevelser, spænding, drama, adrenalin-kick – kort sagt: Sejlglæde på højt plan!

Aftenkapsejladserne er inddelt i en forårs- og en efterårssæson.

Forårssæsonen består af 8 pointsejladser, hvor der findes vindere for de enkelte løb.

Efterårssæsonen kalder vi også “klubmesterskabet” og består af 8 pointsejladser, hvor der findes en klubmester for de enkelte løb.

Disse sejladser er suppleret med

  • JUBII-sejladsen, der også er en handicapsejlads, og er placeret den tirsdag, der er tættest på klubbens fødselsdag (deraf JUBII – Jubilæumssejlads).
  • Afslutteren, der også er en handicapsejlads, og er placeret på en lørdag efter afslutning af aftenkapsejladserne. Vi har dog rykket den et par lørdage frem for at afvikle den i forbindelse med “Krabbe-festivallen” på Lemvig Havn. Så det er derfor ikke en afslutning på sæsonen længere.

En tirsdag aften foregår typisk sådan her:

Kapsejlads den 20160816
Foto: Ingelise Øgendahl Pedersen

Link til Kølbådsklasser

Link til Kapsejladsreglerne

Historie

Der er en lang tradition for afholdelse af aftenkapsejlads i Lemvig Sejlklub.
Da det rigtig kom i gang midt i 70’erne – inden Marinaen blev bygget – startede man mellem havnehullet og østhavnen, hvor Isse Skovgaard holdt i sin bil og dyttede ved startsignalerne og når bådene gik i mål.
Grunden til, at det i Lemvig Sejlklub hedder Tirsdagssejlads og ikke onsdagssejlads skyldes, at der – inden det kom rigtigt i gang i Lemvig – var flere både, der sejlede aftenkapsejlads i Struer om onsdagen. Her kunne der være op mod 60-70 både en onsdag aften, og det trak. Så måtte vi gøre det om tirsdagen i Lemvig!
Efterfølgende har man holdt fast i tirsdag aften, og det bliver der nok ikke sådan lige lavet om på.
I 1977 blev Marinaen og klubhuset indviet og aktiviteterne flyttet hertil. Vi fik et stort horn op på gavlen og en kompressor inde i skunken.

I mange år styrede en PLC-processor hornet, så signalerne altid kom præcis. Endvidere har Jens True udarbejdet et PC-program, der også kommunikerer med hornet og som siden 2021 også styrer start-signalerne. Det betyder, at når en båd går over mållinien og man samtidigt klikker på denne båd, så får den en tid og et DUT i hornet. Ganske smart! Det gør det lidt mere afslappende at være tidtager, selvom det godt kan blive stresset, når bådene går i mål indenfor få sekunder og der skal klikkes på den rigtige båd.  Fra programmet kan resultaterne importeres i programmet SailWave, hvorfra resultaterne kan præsenteres og lægges ind på hjemmesiden.

Som nævnt har vi udviklet et lille hæfte med faste baner. Vi sejler mange små “op-ned” baner – men en gang i mellem tager vi også ind til byen og tilbage igen – hvis vinden passer til det. Vi lærer på den måde at håndtere bådene rigtig godt og det har nok medvirket til, at Lemvig-både altid har været gode til at komme på præmieskamlen ved større sejladser på Limfjorden.

Kapsejlads i 1920’erne
Deltagelse i Lemvig Sejlklubs aftenkapsejladser

Fotos

Se luftfoto fra aftenkapsejladsen den 16. august 2005 her og se måltagningslisten her.

Se også Martin Skovgaards fotoserie fra aftenkapsejladsen den 9. september 2008 her.

Se videre under FOTO, hvor der er mange fotos fra kapsejladserne i Lemvig.

I perioden 2003-2012 er der desuden sejlet en hel del sejladser, hvor der er benyttet Personligt Handicap. Læs dokumentationen her.