Foreningen bag “Haze over Haarum”, deler ud!!!

To overraskede og glade modtagere.
Alle 10 foreninger, der modtog donation i 2022

Onsdag den 7. december var repræsentanter fra Lemvig Sejlklubs jolleafdeling, sammen med repræsentanter fra 9 andre foreninger, inviteret til uddeling af Haze festivalens 2022 eventuelle overskud, som er tiltænkt foreningslivet i Lemvig kommune.
Jolleafdelingen havde tidligt på foråret indsendt en ansøgning med en længere “ønskeliste” over udstyr til brug for arbejdet med at udvikle afdelingen.

Det stod hurtigt klart ved den indledende tale, at der for 2022 regnskabet var over 500.000kr. der skulle deles ud blandt de 10 foreninger. Stærkt!

Vi blev meget overrasket over at modtage hele 45.000 kr!
Tusinde tak skal der lyde fra Lemvig Sejlklubs jolleafdeling til foreningen bag Haze over Haarum, for at jolleafdelingen kom i betragtning til den fine donation for det arbejde vi går og laver her med de unge sejlere i Lemvig Sejlklub.

Det er fedt at en lokal “institution”, som man må sige Haze over Haarum er, kan sende så mange penge ud til foreningslivet i Lemvig Kommune.
Men det kan også kun lade sig gøre ved at der er så mange frivillige der hjælper til, samt den brede opbakning i lokal befolkningen som festival deltagere.

På vegne af foreningen Haze over Haarum:
Festivalen er dog udfordret ved at de hvert år skal bruge 100 “gave” givere af 200kr for at kunne bibeholde deres ret til at kan søge om momskompensation til festivalen.
Den momskompensation er nødvendig for at man kan få det hele til at hænge sammen, og at der som resultat af dette, måske bliver noget at dele ud af til foreningslivet igen til næste år.
Festivalen vil utroligt gerne, såfremt man som frivillig privat person har mulighed, at man støtter med 200kr på Mobile Pay til nummer 686808 og husker at skrive sit Cpr-nummer i kommentar feltet på Mobile Pay inden 31 december 2022.
Cpr-nummer er nødvendigt for gavegivers identifikation hos myndighederne, således det går rigtigt til, da beløbet bliver opgivet til told og skat.
Beløbet på de 200kr er fradrags berettiget på årsopgørelsen 2022.
Festivalen takker for støtten.