Charles Madsen ÆRESMEDLEM

Motivering for udnævnelse af Charles Madsen til ÆRESMEDLEM den 23. juni 2012

Charles fanget under oplæsningen af motiveringen
Charles fanget under oplæsningen af motiveringen

Det er en tre år siden vi – efter en meget lang pause – sidste gang udnævnte et æresmedlem her i klubben, nemlig Ejvind Madsen (som i øvrigt også fylder 90 år i år).

Allerede på dette tidspunkt blev vi enige om, at vi i forbindelse med klubbens 90 års fødselsdag ville udnævne endnu et æresmedlem, og der blev faktisk også sat navn på. Det er et medlem, der har været medlem af sejlklubben endnu længere end jeg har, nemlig helt tilbage fra 1947.

For en måneds tid siden meldte jeg mig frivilligt til at komme med en motivering. Det er sådan, at jeg har et særligt forhold til denne person: Det er nemlig ham der er skyld i, at jeg er blevet sejler.

Her er beviset overrakt
Her er beviset overrakt

I 50’erne lå klubben i dvale – dog med afholdelse af bl.a. den årlige hovedkapsejlads – men i 1964 skete der noget.

Vort medlem tog nemlig i efteråret 1964 initiativ til, at der blev holdt et arrangement på ungdomsgården, hvor der blev fortalt om optimistjollesejlads og at man ville forsøge at starte et sådant projekt i Lemvig Sejlklub. Og sådan blev det.

I løbet af vinteren byggede en del af klubbens medlemmer, nogle af børnenes forældre og naturligvis børnene 11 optimistjoller og jeg kan huske, at jollen – idet der kom reklame på siden – kun stod mig i de 200 kr., som et sejl kostede.

Lemvig Folkeblad den 26.6.2012
Lemvig Folkeblad den 26.6.2012

Aller første gang jeg var ude at sejle i en sejlbåd var foråret 1965, hvor jeg var med ude i Colibri, en rød Nordisk 22 m2 – en lang, lav kutter, som de jo hed dengang. En fantastisk oplevelse, og jeg var solgt på stedet.

Nu har de lidt ældre medlemmer naturligvis regnet ud, at det er Charles Madsen, jeg taler om. Charles blev i 1964 valgt til formand og han satte gang i en række initiativer, som nævnt optimistjolle-sejlads og nogle år senere også Flipperjolle-sejlads. Han smittede med sine store energi og det drev klubben frem mod det, den er i dag. Helt frem til 1978 var Charles formand.

Lokalavisen den 26.6.2012
Lokalavisen den 26.6.2012

Vi havde et lille klubhus på vesthavnen. Optimistjollerne stod i starten i et af Høgh-Hagens pakhuse, men hurtigt blev der bygget en lille indhegning på vesthavnen og der blev slået en bro, således vi faktisk havde rigtig fine forhold.

Det var i de år, hvor sejlsporten havde fremgang og lystbådehavnen, der jo var ydermolen i fiskerihavnen, blev for lille. Der blev påbegyndt en slags havn i bugten ved roklubben og der blev rejst en 700 m2 stor bådhal med klubhus i det éne hjørne lige vest for roklubben – små 100 m fra de nuværende bådhaller.

Det var dog det problem, at nogle af bådene lå i fiskerihavnen og nogle af bådene ved Vinkelhage. Men så kom hele historien med Feriecentret, hvor Charles igen var med i front i forhandlingerne og klubben fik i 1977 en ny marina samt et nyt klubhus. Til gengæld måtte vi rive bådhallen ned, da den tog udsigten fra feriecentret. Dette blev forhandlet til en fjerdedel bådhal på østhavnen, der blev rejst i 1978 (og revet ned i 2004, hvor vi startede på de nuværende haller her på Vinkelhage – lige ved siden af den gamle hal).

Det var også helt tilbage i starten af 70’erne at fællesturene til bl.a. Agger blev gjort til tradition, hvor Charles og Eva var flittige deltagere. Charles var også i mange år ivrig deltager i klubbens og Limfjordskredsens kapsejladser i sin Nordiske 22 m2, og senere i Drage, H-båd 5,5 meter, IW-31, Jon 33, Wasa 55, Dynamic 43, Molich 10 m, Drabant 38 for bare at nævne nogle af de 26 både Charles har haft. I de senere år har der været en Targa og den dejlige Comfortina 35 han sejler i nu.

Desuden har mange nydt godt af Charles dygtige evner til at trimme en båd ind og den energi, han lægger heri.

Men ikke nok med det. Da vi i 2002 skulle afholde DM for Drage manglede vi en stævneleder, og igen sprang Charles til og med sin sædvanlige energi var han kraftigt medvirkende til, at det blev et rigtig godt stævne – faktisk det sidste store stævne, vi har afholdt.

Og alt det her er bare lige ting, som jeg kan huske, så jo, Charles har været og er såmænd stadig én af de store ildsjæle her i klubben.

Og således når jeg frem til, at det er mig en stor fornøjelse at bede min ven, som jeg bilder mig ind, at jeg efterhånden kan kalde ham efter at jeg selv har været 47 år i klubben:

Charles,  kom herop og få overrakt selve beviset på æresmedlemskabet af formanden, Kai Werner.

Knud Kristian Wrist
Formand f. Sejladsudvalget

Formanden overrakte herefter beviset og nævnte bl.a., at Charles har været en inspirationskilde for os, der er kommet efter og at vi altid vil beundre den energi og virketrang, som han har praktiseret.

Se diplomet her

Se oversigt over tidligere æresmedlemmer her

Medlem i 75 år

30. april 2022 på klubhusdagen blev Charles Madsen hædret for at have været medlem af Lemvig Sejlklub i 75 år.

Det kom der en lille artikel i avisen ud af:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.