AFSLUTTEREN – Indbydelse

LØRDAG DEN 23. SEPTEMBER 2023 afsluttes kapsejladssæsonen med årets sidste klubkapsejlads, handicapsejladsen AFSLUTTEREN for KØLBÅDE. Handicapsejladsen foregår på den måde, at respitten er beregnet på forhånd og lagt til starttidspunktet, hvorved første båd i mål er vinder, ligesom i klasseløb.

I princippet vil det sige, at de mindste både starter først og de store til sidst. Der bliver ingen fælles start, men både med ens mål starter naturligvis samtidigt. Starttiderne fås i klubhuset fra kl. 09:00.

Der er ingen løbsinddeling, altså “alle mod alle”!

Banen bliver en rimelig lang distancebane på ca. 14-26 sømil. Der sejles efter DH. I øvrigt er Lemvig Sejlklubs særlige regler for aftenkapsejlads gældende.

1. start er kl. 09.30!!!! (Husk de små både starter først!).

Betaling:     0,00 kr., idet det er indeholdt i den almindelige betaling for hele året. Skal du kun være med i denne sejlads er startgebyret 50,00 kr.

Der er præmier til den første tredjedel, der går over mållinien!

Foregående vindere af AFSLUTTEREN:

Mød op og vær med til sæsonafslutningen
GOD VIND

SEJLADSUDVALGET