60+ nyt december 2015

60+ nyt december 2015.

Nu må det være tid igen for en lille orientering fra denne del af Lemvig Sejlklub.

Aktiviteter:

Bådene er taget af vandet og på den ene eller anden måde sat i vinterhi efter obligatorisk klargøring. Netop med denne aktivitet er det utrolig dejligt, at vi kan hjælpe hinanden, hvor det ønskes. Der er opgaver, man gerne pusler med alene, ligesom andre har en karakter, hvor arbejdet bedst klares med flere hænder.

Desuden har vi i efteråret løst opgaver på terrænet omkring klubhuset med flisebelægning og jord i huller. Senest til foråret bliver vi færdige med dette arbejde – hvis og i fald regnen hører op? Gæstecykler og borde er sat ind, og der er ryddet på pladsen for bukke.

Endvidere er vi tæt på begyndelsen af vores nye vinteropgave. Bestyrelsen har besluttet, at det gamle køkken skal udskiftes med et nyt. I den forbindelse bliver der en del arbejder at udføre. Vi kan samle de nye køkkenelementer, afmontere det gamle, male og klargøre rummet før montering af det nye. I skrivende stund er de nye køkkenelementer endnu ikke ankommet. Alle opgaver skal tidsmæssigt løses under hensyn til eventuelle arrangementer i klubhuset og mulige håndværkeres medvirken. Men vi ser frem til sammen at kunne udføre dette arbejde til glæde for alle husets brugere.

Højtid:

Af fælles oplevelser må vi ikke glemme de kulinariske sociale glæder. Derfor spiser vi JULEFROKOST torsdag den 10. december.

Under hensyn til planlægningen af omtalte opgaver vedrørende det gamle/nye køkken kan jeg ikke her oplyse noget om juleferiens længde. Nyt herom senere, når tidsplanen og aftalerne er på plads.

På 60+ernes vegne

Thorkild Sønderskov