60+-erne – hvad sker der?

60+erne – hvad sker der?

Det lidt kolde og særdeles omskiftelige forår er nu ved sin afslutning. Sommeren begynder onsdag i næste uge. Og jeg er sikker på, at Bo, klubbens formand, har lovet bedre vejr end sidste år, hvor kulde og blæsevejr forhindrede mange sejlture rundt i vort smukke land.

Det må helt klart være enhver formands opgave i en sejlklub, at sørge for godt vejr til sejlads for medlemmerne!! Og Bo tager det alvorligt – herligt!!

Vore torsdag formiddage ”kører” i et rimeligt fast mønster. Først drikker vi kaffe og spiser rundstykker. Samtidig får vi gennem samtalen løst verdens mange problemer. Og der har været nok at tage fat på! Efterfølgende har vi kunnet hjælpe hinanden med bådene, som nu stort set er færdige til sommerens sejladser. Desuden har vi i fællesskab kunnet afhjælpe mange små og større opgaver i og ved klubhuset – ved bådhallerne. Som enkelte måske har bemærket – vore 3 broer er blevet rengjorte for vel 40 års snavs og algevækst. Endvidere er det næsten blevet en æressag, at vinduerne i klubhuset holdes rengjorte og gennemsigtige.

Men nu skal vi snart holde sommerferie og give os mulighed for at sejle.

Derfor ingen torsdagsarrangementer fra den 30. juni til den 4. august – begge datoer incl. Vi mødes solbrændte og udhvilede fra sommerens mange togter torsdag den 11. august.

På gruppens vegne og med ønsket om en god sommer

Thorkild Sønderskov