6. aftenkapsejlads

gennemført i herligt sejlervejr. Banen lå også godt i forhold til vindretningen.
Der blev valgt en op-nedbane med ganske mange mærkerundinger.

Der var også lidt dramatik i én af starterne, hvor 2 både var for tidligt ovre og hvor kun den éne vendte tilbage over startlinien, medens den anden indkasserede en straf på 5 minutters tillæg til sejltiden.

Der deltog 13 både i sejladsen, hvor én af bådene udgik efter at have ramt en wire halvanden meter nede i vandet. Rorsmanden mærkede pludselig, at roret gik stramt og at der var en grim lyd, som en wire der sad i klemme. Da han tog lidt hårdere fat gik det pludselig let – fordi det brækkede. Der er tale om en rorstamme i kulfiber. Herved mistede man styringen og båden skar op med spileren. Da man ingen styring havde, ringede man efter hjælp og båden blev hjulpet ind og blev taget på land. Her kunne man også konstatere et stort hak på forkanten af kølen.

Sejladsudvalget vil iøvrigt gerne pointere, at man har pligt til at hjælpe hinanden og at man i givet fald kan søge om godtgørelse.

Sejladsudvalget er ret uforstående overfor wirer i vandet. Da man må gå ud fra, at en løs wire vil ligge på bunden, kunne det være fordi en fiskerbøje er fortøjet med en wire – men det er aldrig set før. Måske kan det være en line til muslingefiskeri? Båden stikker godt 2 meter, men wiren har ramt et stykke oppe på kølen. Det skete lidt øst for sejlrenden.

Du kan se resultatet af sejladsen her.

Du kan se det samlede resultat her, med 2 fratræk indregnet.