Afriggerfest og standernedhaling

Efter en forrygende slutspurt og båden i hi trænger vi til en gang gule ærter, så vi kan modstå den mørke kolde tid.

Derfor holder vi Afriggerfest lørdag den 5. november kl. 19.
For ikke medlemmer koster det 100 kr.

Vin, øl og snaps kan købes.

Tilmelding på liste i klubhuset eller på telefon 5124 5754 senest torsdag den 3. november

Om eftermiddagen kl. 15:00 hales standeren ned. Her er klubben vært ved en kop kaffe eller en øl.

Afslutteren afviklet

lørdag den 24. september 2016 i herligt sejlervejr, måske lige til den stive side længst ovre ved Thy.

Banen var ny rekord – nemlig en 27,55 sømil lang bane fra startlinien og spilersejlads til bøje 2 (ved Badebroen) og med spiler videre til Follup Odde og videre til rød bøje ved Helligsø Teglværk. Fra morgenen af var der ikke meget vind, 3-4 m/s fra S men på vejen over Bredningen øgede vinden helt op til 8-10 m/s og gik i sydvest, som forudset. Fra Teglværket var der stiv kryds til Kompasafmærkningen ved Sælhundeholmløb og herfra igen spiler til Teglværket. herfra stiv kryds tilbage til Kompasset igen og herfra bidevind til Follup Odde, kryds til Bøje 2 og videre ind til Østhavnen og herfra spilerben til Mål.

Der var 5 både, der udgik med sejlproblemer og grundstødning, ligesom der var 2 både, der ikke have fået helt fat i banen, så kun 4 både gik rigtigt i mål – og med præmie for hver 3. båd blev der til alle 4!

Se resultatet her.

lemvig_folkeblad_20160927

Fra 60+erne i september 2016

Lemvig Sejlklub og 60+erne!

Sker der noget i denne gruppe! Jovist. Vi mødes stadig på torsdage fra 9.30 og 2-2,5 time frem.

Efter sommerens pause og de forskelliges sejlture, er der mange oplevelser at berette om over kaffen eller i forbindelse det sociale liv og snakken over arbejdet med de forskellige praktiske opgaver, vi påtager os. Af sådanne opgaver fra sommeren kan nævnes, renovering af redningsposter ved broerne, reparation af bord, bænk og stakit ved bro 2, nye kæder mellem pontonerne, vedligeholdelse af gæstecyklerne, m.v.

Endvidere havde klubben onsdag den 21. september – som ved tidligere år – besøg af tjekkiske unge mennesker, der var på skolebesøg i Nr. Nissum. Sammen med andre medlemmer fra sejlklubben havde de unge mennesker mulighed for at deltage i vindsurfing, sejlads i små ”legekajakker” eller få sejltur på en sejlbåd. Fra 60+ gruppen var der tre både på vandet.

Og nu nærmer efteråret sig, hvor bådene skal på land og evt. i hal. Hvor det ønskes, kan man altid få en hjælpende hånd med mast, med båd, med vogn o.s.v.

I den forbindelse er det besluttet og ”konfirmeret” af haludvalgets formand (Niels Bækdal), at vi kører bådvognene ud næste gang, vi mødes – torsdag den 29. september. Så er det lettere for den enkelte bådejer selv at finde vognen frem til transport. De forskellige traktorføreres navne og telefonnumre kan findes på klubbens hjemmeside.

På gruppens vegne

Thorkild Sønderskov

KLUBMESTERSKABET AFGJORT

idet 7. sejlads blev afviklet tirsdag aften – som noget af en gyser, idet vinden var helt væk i en periode – og deadline, der var ændret til kl. 20, nærmede sig. 7 både nåede ikke i mål.

Efter sejladsen var der præmieoverrækkelse.

Se resultatet her.

Lemvig Folkeblad 2016.09.14
Lemvig Folkeblad 2016.09.14

 

 

 

 

 

Billeder, vi har fået sendt af Lena Birch

NAT-sejlads med sejlerskolen

Fredag den 16. september 2016 kl. 17 – 24

Denne aften har Sejlerskolen planlagt den årlige natsejlads.

Vi starter sidste på eftermiddagen og sejler til Thyborøn. Her køber vi hver især noget fiske-fastfood og spiser det sammen i det nye sejlerrum.

Når det bliver mørkt sejler vi tilbage til Lemvig.

Da andre af klubbens medlemmer også har ytret ønske om at prøve at sejle, når det er mørkt, skal det nævnes, at arrangementet naturligvis er åbent for alle.

6. sejlads om klubmesterskabet

blev afviklet tirsdag aften i en frisk sydvestlig vind. Banen, der lå rigtig fint, gik helt ud til den grønne lystønde nordøst for Rønnen. I både 3. og 4. løb var det sekunder, der adskilte de første placeringer.

Den samlede stilling med fratræk af 2 sejladser er nu gjort op og det er faktisk rigtig spænding i alle løb – dog er førstepladsen sikret i 4. løb, hvor Cartan ikke kan hentes. Her er der til gængæld spænding om de næste placeringer.

Resultatet kan ses her.

Husk også næste gang, at sejladsen er 50 minutter før.

Næste tirsdag afvikles den sidste aftenkapsejlads i år og traditionen tro er der skipperlabskovs bagefter. Har du ikke allerede tilmeldt dig, så skal du gøre det her snarest muligt og senest fredag den 9. september. Det plejer at koste 100 kr. pr. kuvert.

lemvig_folkeblad_20160909

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos fra Knud Nybo: