Generalforsamling 2016

img_1878

 

 

 

 

 

 

 

Den 30. november blev klubbens generalforsamling afholdt i klubhuset.

Der var fremmødt ca. 25 medlemmer.

img_1876

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Ravn fremlagde på bestyrelsens vegne beretning for det forgangne år.

Læs hele bestyrelsens beretning her.

Herefter blev regnskabet gennemgået af Kai Werner og efterfølgende godkendt.

Kontingentet blev fastsat til en stigning på 10 kr. pr. medlem – dog ikke seniorer.

Der var ingen indkomne forslag.

Bo Ravn blev genvalgt til formand.

Anders Meyer blev genvalgt til formand for juniorudvalget.

Niels Bækdal ønskede at aftræde som formand for sejladsudvalget og Peder Kallerup blev valgt i stedet.

Aksel Skovgaard og Bjarne Stougaard blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.

Erik Bjerggren og Leif Wæver blev genvalgt som revisorer og Thorkild Sønderskov blev genvalgt som revisorsuppleant.

Under eventuelt blev Bjarne Stougaard hædret og fik overrakt Årets Lemvig Sejler-pokal. Læs mere her.

 

Vendee Globe 2016-17

Hvis du ikke ved det, så gik starten på Vendée Globe 2016-17 forrige søndag.

Sejladsen er en singlehandsejlads – altså med kun én ombord! Banen er start i Frankrig,  Les Sables d’Olonne, og går ned gennem Atlanten, rundt om Antarktis, op gennem Atlanten og mål i  Les Sables d’Olonne. Altså Non-stop!

Båden er Imoca 60, altså 60 fod. Den nyeste generation har foils. Der er i alt 29 både, heraf 7 både med foils, bl.a. Hugo Boss, der fører lige nu. Man mener, at med de rette vindforhold, så går de nye både ca. 10% hurtigere end de ældre. Men i lettere vinde, går de ældre måske lidt hurtigere.

Se starten her. Selve starten går ca. 40 minutter inde i videoen.

Følg stillingen her.

Søfartsstyrelsen

Ændrede regler på fritidssejlerområdet styrker både deleøkonomien og det frivillige foreningsliv

Udlejningsreglerne for fritidsfartøjer skal forenkles, så det bliver lettere for private fritidssejlere at dele og udleje deres båd. Samtidigt moderniseres reglerne, så frivillige organisationer selv kan afholde fritidssejlerprøver og udstede prøvebeviser

Fremadrettet bliver det lettere for private fritidssejlere at leje deres båd ud. Nu sender Søfartsstyrelsen nemlig en ny bekendtgørelse i høring, som skal forenkle udlejningsreglerne for fritidsfartøjer, bl.a. ved at stille samme sikkerhedskrav uanset om et fartøj anvendes til privat sejlads eller deles med andre. Der ændres ikke på de eksisterende sikkerhedskrav

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen: ”Der er et stort uudnyttet potentiale for deleøkonomi inden for fritidssejlads, hvor blandt andet alt for komplicerede regler har gjort det svært for private fritidssejlere at udleje deres båd, når de ikke selv bruger den. Det vil vi nu lave om på. Initiativet her er en del af regeringens kommende strategi for deleøkonomi, som skal fremme deleøkonomien i Danmark.”

De ændrede regler betyder blandt andet følgende:

 • Den nuværende regulering for udlejningsfartøjer, i forhold til hvilket farvand fartøjet besejler, fjernes.
 • Sikkerhedskravene til gasanlæg om bord kommer til at svare til reglerne på land.
 • Der sker en generel forenkling og præcisering af reglerne, så det bliver mindre tidskrævende og administrativt tungt for private fritidssejlere at gøre sig bekendt med hvilke regler de skal opfylde, når de ønsker at udleje eller dele deres båd med andre.

Samtidigt sendes yderligere en ny bekendtgørelse om fritidssejlerbeviser i høring, som har til formål at styrke de frivillige sejlklubber ved at øge brugerinddragelsen i forbindelse med afholdelse af prøver til bl.a. duelighedsbevis.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen: ”Helt konkret vil vi lave en ny model for fritidssejlerprøverne, så de er mere tidssvarende, så sikkerheden styrkes, og så de frivillige sejlklubber får bedre rammevilkår for deres uddannelsesaktiviteter. Blandt andet skal organisationerne have mulighed for at ansøge Søfartsstyrelsen om godkendelse til at afholde prøver og udstede beviser, ligesom de vil kunne bemyndige censorer til fritidssejlerprøverne.”

Desuden skal prøverne udformes, så de imødekommer efterspørgslen hos sejlerne i tæt samarbejde med fx deres lokale sejlsportsklubber. Øget brugerinddragelse og styrkelse af det frivillige foreningsliv har været et stærkt ønske fra fritidssejlerorganisationerne selv.

Det er planen, at de nye regler kan træde i kraft 1. januar 2017.

Kapsejladsaften

gør din indflydelse gældende

Sejladsudvalget inviterer til kapsejladsaften. Vi vil gerne have nye ideer til afvikling af vore kapsejladser, ris og ros fra den forgangne sæson, og selvfølgelig vil vi også selv fremkomme med nye ideer til at udvikle vores kapsejladsaktiviteter.

Vil du have indflydelse på hvem der sidder i udvalget, løbssammensætning, handikapsystem, kapsejladsbaner m.m. så mød op :

TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2016 kl. 19.30

i klubhuset.

Dagsorden:

 1. Ris og ros fra den forløbne sæson
 2. Ændringer til sejladsudvalget
  Ny formand
  Nye medlemmer til udvalget ønskes
  Ny tursejlads udvalg
 3. Nye ideer fra kapsejladsudvalget til diskussion
 4. Ny løbssammensætning hvor alle inddeles i to løb, og hvor man rykker op og ned i forhold til ens samlede placering
 5. Revision af kapsejladsbanerne
 6. Kapsejladskursus for nye kapsejlere.

Og bemærk, man kan godt blive klubmester, selvom man hænger fast i fortiden:

Cartan hægter bøjen. Foto: Helle Sørensen
Cartan hægter bøjen. Foto: Helle Sørensen

Afriggerfest og standernedhaling

Efter en forrygende slutspurt og båden i hi trænger vi til en gang gule ærter, så vi kan modstå den mørke kolde tid.

Erik Thygesen og formanden. Foto: Kai Werner Hansen
Erik Thygesen og formanden. Foto: Kai Werner Hansen

Derfor holder vi Afriggerfest lørdag den 5. november kl. 19.
For ikke medlemmer koster det 100 kr.

Vin, øl og snaps kan købes.

Tilmelding på liste i klubhuset eller på telefon 5124 5754 senest torsdag den 3. november

Om eftermiddagen kl. 15:00 hales standeren ned. Her er klubben vært ved en kop kaffe eller en øl.

Opdatering 20161106: Og standeren er nu kommet ned og de gule ærter er spist!