Kapsejlads – evaluering af 2017

Kapsejladsudvalget indbyder til en snak om den forgangne kapsejladssæson og ikke mindst, hvad der kan gøres bedre i 2018.

Vi håber, at alle der har haft berøring med kapsejlads, har lyst til at møde op og byde ind med ris/ros og en snak om løbssammensætning, kapsejladsbaner m.v. Endvidere vil vi gerne orientere om arbejdet med at arrangere DM for BB10M i august 2018.

Mødet foregår i klubhuset, onsdag d. 6. december kl. 19.30

Kapsejladsudvalget

 

Undervisning i VHF/DSC radio

Lemvig Sejlklub tilbyder undervisning i brug af VHF/DSC radio.
Underviser: Peter Møller.

Undervisningen er åben både for medlemmer og ikke medlemmer af Lemvig Sejlklub.
Du behøver ikke at gå til prøve for at følge undervisningen.

Tidspunkt og sted for undervisningen:

Tirsdag den 28. november 2017 kl. 18.30- 21.00 i klubhuset, Lemvig Sejlklub,
Vinkelhagevej 10, 7620 Lemvig

Tirsdag den 5. december 2017 kl. 18.30- 21.00 i klubhuset, Lemvig Sejlklub
Vinkelhagevej 10, 7620 Lemvig

Mandag den 11. december 2017 kl. 18.30- 21.00 i radiorummet på Fiskeriskolen i
Thyborøn, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn.

Sidste undervisningsdag foregår på Fiskeriskolen i Thyborøn. Her prøves praktisk anvendelse af VHF/DSC, Navtex, EPIRB og Sart, med funktionelt udstyr til rådighed for alle med komplette radiostationer til rådighed .

Deltagerne i undervisningsforløbet kan tilmelde sig Søfartsstyrelsens VHF/SRC prøve
Prøven afvikles tirsdag den 12. december 2017 kl. 19,00 på Fiskeriskolen i Thyborøn. Er du forhindret på prøvedagen kan prøven aflægges et andet sted i landet hvor Søfartsstyrelsen afvikler prøver.

PRIS:

Deltagelse i undervisningen:

For medlemmer af Lemvig Sejlklub: 250 kr.
For ikke medlemmer: 400 kr
Undervisningsmateriale: 120 kr.
Pris for prøveaflæggelse: 503 kr.- (betales til Søfartsstyrelsen)

TILMELDING til undervisningen SENEST fredag den 24. november 2017:

Kontakt Bo Ravn
Mobil 22101951 eller mail

For at eje og betjene en maritim VHF radio med DSC (Digital Selected Call) skal man have et SRC certifikat udstedt af Søfartsstyrelsen. SRC-certifikatet udstedes på grundlag af en bestået prøve. Prøven afvikles af Søfartsstyrelsen.
Lemvig Sejlklub tilbyder som forberedelse til Søfartsstyrelsens SRC-prøve et undervisningsforløb. Hjemmearbejde må påregnes.
Kursus dækker hele pensum til SRC-prøven.
Kursus suppleres med bogen “Tillæg til lærebøger i GMDSS” som kan købes første kursusdag for 120 kr.
Om Søfartsstyrelsens SRC-prøve:
Du kan som deltager i undervisningen i Lemvig Sejlklub få underviseren til at tilmelde dig til Søfartsstyrelsens prøve. Tilmelding til Søfartsstyrelsens prøve skal ske på første kursusdag den 28. november.

En VHF radio er et kommunikationsmiddel for enhver der færdes til søs
For at anvende en VHF radio er det et lovkrav, at man som lystsejler minimum har et VHF/SRC certfikat. Dette gælder uanset om man har en stationær VHF / DSC radio, eller blot har en håndholdt VHF radio.
Med en VHF kan du altid komme i kontakt med andre, og den er et uundværligt redskab, hvis der skulle opstå en nødsituation. På kanal 16 kan du altid komme i kontakt med andre skibe eller med Lyngby Radio, som døgnet rundt aflytter kanal 16 – Og andre kan komme i kontakt med dig.
Det digitale DSC (Digital Selective Call) system giver yderligere sikkerhed – her kan du udsende en digital nødalarm, der indeholder hvem du er samt din øjeblikkelige position, blot ved et tryk på en enkelt knap. Det er et lovkrav at man har et SRC certfikat eller større for at anvende radioen. Dette gælder uanset om den har DSC eller ej.
En fastmonteret VHF / DSC radio har en gennemsnitlig rækkevidde på 50 km, og inden for dette område vil du blive hørt, hvis du kalder op.
En bærbar VHF har en noget kortere rækkevidde, men trods dette vil du også med denne blive hørt af de omkringliggende skibe.

 

Standernedhaling og sæsonafslutning

Lørdag den 4. november blev sejlersæsonen 2017 afsluttet med standernedhaling kl. 15.00 med efterfølgende kaffe i klubhuset, og sæsonafslutning  om aftenen med de obligatoriske gule ærter som klubben var vært for.

Efter en kort tale af formanden blev klubstanderen taget ned samtidig med, at de fremmødte medlemmer  gjorde brug af klubbens sangbøger. Renata Kjærgaard og barnebarnet Caroline nedhaler de sørgelige rester af 2017 standeren sammen med kassereren i LS, Kai Werner Hansen.

At dømme efter klubstanderen størrelse havde 2017 sæsonen været særdeles blæsende, og det stemmer også overens med medlemmernes oplevelse af sæson 2017. Aktivitetsniveauet i klubben har, på trods af vejret, været særdeles højt, så det lover godt for sæson 2018.

 

Kalenderoplysning – fællesspisninger

Kalenderoplysning – fællesspisninger!

Den sidste planlagte fællesspisning i 2017 er torsdag den 23. november kl. 18.30. I december skal der være plads til en dejlig gløggaften. Dato for denne er endnu ikke kendt.

Men efter nytår fortsætter vi med en månedlig fællesspisning. Og vi har valgt at lade aftnerne ”rulle” over de fire første aftner i ugen. Derved opnår vi, at alle får mulighed for at deltage i disse hyggelige aftner med lækker mad.

Ordningen er stadig – kom med lidt mere mad (forret, varm ret, dessert og evt. en kage til kaffen) end man selv spiser. Erfaringerne har vist, at vi derved kan skabe et særdeles spændende buffetbord og give hinanden en mulighed for et festmåltid blandt gode sejlvenner! Kan det blive bedre – nej vel? Og det er absolut ikke forbudt at medtage en flaske vin til maden.

Aftnerne i det nye år (første fire måneder) kl. 18.30 bliver:

  • Mandag den 29. januar.
  • Tirsdag den 27. februar.
  • Onsdag den 21. marts.
  • Torsdag den 19. april.

 

Kom frisk – kom glad – og spis lidt mad!

På 60+ gruppens vegne, Thorkild.

NB. For 60+erne er der aftalt julefrokost torsdag den 7. december.

Tag Duelighedsbeviset i Lemvig Sejlklub

Lemvig Sejlklub tilbyder igen undervisning med afsluttende prøve i
Duelighedsbevisets teoretiske og praktiske del.

Kurset er for dig, som gerne vil begynde at gå til sejlads, eller som allerede sejler, men aldrig har fået taget duelighedsprøven.
Der er undervisning 14 tirsdage kl. 18.30 – 21.30 i perioden januar – april 2018
Opstart tirsdag den 9. januar 2018
Undervisning: 9/1, 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 20/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 10/4, 17/4

Skriftlig og mundtlig prøve afvikles lørdag den 21.april 2018. Den praktiske prøve er fastsat til lørdag den 2. juni 2018, så der er tid til træning på vandet.
Undervisningen foregår i klubhuset Lemvig Sejlklub, Vinkelhagevej 10, Lemvig, lokalet på 1. sal.                        Underviser : PETER MØLLER

Det koster kr.1.200 at deltage (forudsætter medlemskab af Lemvig Sejlklub). Hertil kommer udgift til eksamen: 435 kr . Materialer, bøger og hjælpemidler kan lånes under forløbet – pris 100 kr. Holdet starter op ved 10 tilmeldte.

Se beskrivelse af duelighedsbeviset hos Dansk Sejlunion på hjemmesiden: www.sejlsport.dk

Vil du vide mere om kurset i Lemvig Sejlklub , så er du velkommen til at kontakte: Bo Ravn , mobil 22101951

Tilmelding senest 10. december 2017 til Bo Ravn på mail: boeravn@hotmail.com eller mobil 22101951 med oplysning om : navn, adresse, mailadresse, telefonnummer,

Volvo Ocean Race 2017-18

Leg 01, Alicante stopover. Practice Race. Photo by Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race. 13 October, 2017.

Volvo Ocean Race, den ultimative havkapsejlads, er godt i gang. Denne gang kommer feltet til Danmark til næste sommer, hvor Etape 11, der starter 21. juni 2018 i Göteborg og slutter i Haag efter sigende skal runde et mærke udfor DOKK1 i Århus.

 

Følg med i Volvo Ocean Race her.

Se starten på Leg 2 2017.11.05 her
Se Inport Race i Lissabon den 2017.11.03
Se starten på Leg 1 2017.10.22 her    Se highligts Leg 1 her
Se Inport Race i Alicante den 2017.10.14 her.

DM for BB 10 meter afvikles i Lemvig i august 2018.

Lemvig Sejlklub bliver vært for Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab 2018 for BB 10 meter klassen. Mesterskabet afvikles i dagene fra torsdag den 16. august 2018 til søndag den 19. august 2018 i farvandet ud for Lemvig. Mesterskabet afvikles i samarbejde med BB 10 meter klubben.

Det forventes at 15- 20 BB 10 meter både fra Danmark, Tyskland og Sverige deltager i DM stævnet i Lemvig med omkring 70 sejlere på vandet. Bådene vil ankomme til Lemvig i løbet af ugen hvor mesterskabet foregår, og bureauet vil åbne torsdag den 16. august hvor der også vil blive afviklet en “tune-up” sejlads. Fredag den 17. august starter mesterskabet med 3 sejladser. Der er planlagt 3 sejladser til lørdag den 18. august og endelig sluttes der af med 2 sejladser søndag den 19. august inden den officielle danmarksmester kan kåres.

Det er et stort arrangement som Lemvig Sejlklub har påtaget sig, så der bliver brug sponsorer og meget frivillig arbejdskraft op til og under stævnet. For interesserede lemvigere og turister vil der i de 4 dage i august være mulighed for at få en stor oplevelse både på vandet, og i land. Planlægningen af stævnet starter her i efteråret, og klubben vil allerede nu gerne have tilsagn fra medlemmer der vil medvirke som medhjælper under stævnet- enten på vandet eller i land.

Fra Lemvig Sejlklub vil BB 10 meteren “Marie” med skipper Peter Kallerup og besætningsmedlemmerne Samuel Nygaard, Thomas Byskov og Michael Damsgaard forsøge at lave et godt resultat på vandet for klubben.

Lemvig Sejlklub ser frem til augustdagene 2018 hvor der bliver stor aktivitet både på vandet og på landjorden når klubben og Lemvig bliver indvaderet af sejlere og sejlinteresserede.

Sæsonen går på hæld- og dog !

Sejlersæson 2017 vil ikke blive husket for at være sejlersæsonen hvor vejret bare artede sig. !
Både i forårssæsonen- i sommerferien og i efterårssæsonen har vejret ikke altid artet sig som sejlerfolket kunne ønske sig. – derfor er det lidt paradoksalt, at aktivitetsniveauet i Lemvig Sejlklub i år har været meget højt sæsonen igennem.

• Kapsejladsudvalget har oplevet en stor søgning til tirsdagskapsejladserne med flere nye skippere og både på vandet
• Voksensejlerskolen har haft 21 sejlere på vandet gennem sæsonen, og har været i stand til at rekruttere nye instruktører, så efterspørgsel fra nye sejlere der gerne vil lære at sejle har kunne imødekommes.
• Optimisterne har haft en trofast flok nye sejlere der faktisk har haft fint begyndervejr i sæsonen.
• Surfafdelingen har været meget aktive sæsonen igennem og har afviklet stort klubmesterskab, og har netop i uge 42 haft 14 unge surfere til Camp i ”Cold Hawaii i Klitmøller – samt god reklame i TV for Lemvig og sejlsporten i Summa Summarum.
• Tursejlere i klubben har sejlet Danmark tyndt i sommerperioden, og flere af klubbens både har været på langfart i Vestnorge og Østsverige samt en enkelt båd Nordjylland Rundt
• Nye både er af klubbens medlemmer sejlet hjem fra Holland, Norge, England, og mange forskellige havne i Danmark
• 60+ klubben og rigtig mange andre medlemmer af klubben har sørget for gode landforhold til gavn for klubbens medlemmer
• Aktivitetsdag på tværs i klubben blev arrangeret for første gang i juni måned med god deltagelse. – og god deltagelse fra klubben i ”Vild med Vand” aktiviteterne i Lemvig Havn, samt deltagelse i Krabbefestivalen.
• Fællesturene har været med rekorddeltagelse – 17 både i Agger Havn er ikke hverdagskost, og senest i uge 41 har efterårsturen haft deltagelse af 14 både

Sæsonen på vandet er ved at ebbe ud, men der er stadig god aktivitet i klubben og i klublivet efteråret og vinteren igennem.

Bestyrelsen har bevilliget penge til nyopførelse af et ekstra redskabsskur til erstatning af de 2 containere som efterhånden ikke pyntede i området. Samtidig med opførelsen af det nye redskabsskur renoveres de 3 gamle skure, blandt andet med nye porte.

Mastekranen er blevet påkørt, og skal efter sæsonen renoveres.

Der er indkøbt en IFér mere til Sejlerskolen så Lemvig Sejlklub nu har 4 af de ca 300 IF sejlbåde der er i dansk farvand . Dermed kan klubben tilgodese efterspørgslen fra nye sejlere der gerne vil lære at sejle, og nyde sejlerlivet.

HUSK at se i kalenderen på Lemvig Sejlklubs hjemmeside – der er aktiviteter igennem vinterhalvåret – allerede torsdag den 26/10 er der fællesspisning i klubhuset kl. 18.30
4/11 er der standernedhaling mm kl. 15.00 og afriggerfest samme aften kl. 19.00 hvor klubben er vært ved en gang gule ærter til alle medlemmer. – Ikke medlemmer er velkommen sammen med medlemmerne til en pris på 100kr . pr. person.
GENERALFORSAMLINGEN er i år 29. november ! – Vel mødt

Bo Ravn
formand

 

FÆLLESSPISNING

Fællesspisning i Lemvig Sejlklub

For sejlere, som har tid og lyst til en hyggelig aften i klubhuset, HUSK da fællesspisning torsdag aften den 26. oktober kl. 18.30.

Hvordan? Kom med lidt mere mad (kan være forret, varm ret eller dessert /kage til kaffen) end man selv spiser til det indbydende store buffet-bord. Ønsker man vin til maden – tag selv med. Øl og vand kan købes.

Ingen tilmelding – man skal blot komme med godt humør og dermed bidrage til en super hyggelig aften!!!

På 60+ernes vegne

Thorkild

Afriggerfest

Efter en våd, kold og blæsende sommer trænger vi vist til en gang gule ærter med masser af tilbehør .

Vi holder derfor traditionen tro Afriggerfest lørdag den 4. november 2017, hvor klubben er vært  ved en gang gule ærter. Ikke medlemmer skal bøde 100 kr. . Øl , vin og snaps kan købes.

Kl. 15 hales klubstanderen ned og efter formandens bevingede ord serveres en øl  eller kaffe.

Kl. 19 mødes vi til en fed aften.

Tilmelding på opslået seddel i klubhus eller på Renata 5124 5754