Lemvig Sejlklub er Vild med Vand – Havnens Dag

Lørdag den 25. maj kl. 12.00 – 16.00 arrangeres Havnens Dag, Lemvig i forbindelse med Projekt Vild med Vand.

VÆR MED TIL AT VISE DE MANGE AKTIVITETER DER FOREGÅR I LEMVIG SEJLKLUB.

Lemvig Sejlklub har brug for din assistance i forbindelse med Havnens Dag. Alle udvalg i klubben har brug for, at medlemmerne bakker op om dagen, og er med til at vise interesserede hvilke muligheder sejlklubben byder på. SE PLACERINGER OG PROGRAM længere nede på nyhedssiden !

Er du bådejer ( sejlbåd eller motorbåd): Sejl båden hen til kajen imellem Mathildes Kaj og Bjarnes fisk, og vær med til ÅBEN BÅD lørdag fra kl. 12.00 – 16.00. Kom gerne allerede fredag aften, og deltag i en improviseret fællesspisning i området. Husk at sætte signalflagene lørdag !

Er du kapsejler: Deltag i kapsejladsen med start kl. 13.00 fra Lemvig Havn.

I kan lægge til ved Mathildes kaj både før og efter sejladsen, programmet for os, er som følger:

  • Kl. 12:15 Skippermøde. Vi vil lave en bane, der tager i mellem 1-2 timer. Det bliver med handikap start. Banen bliver en 3-kant bane eller op-ned-bane inde i Vigen, dog afhængig af vinden. Der vil være Start og Mål ud for Mathildes kaj (mere herom på skippermødet). 
  • Første start kl. 13:00 
  • Målgang ca. kl. 14:30 
  • Herefter vil der være præmie overrækkelse på Matildes kaj. 

Hvis du deltager, vil vi gerne have en tilmelding fra dig.
Du kan tilmelde dig på mail til sejladsudvalget her eller du kan sige det på tirsdag.
Vel mødt.

Sejlerskolen deltager med IFére : Instruktører og sejlerskoleelever viser deres færdigheder i havnebassinet og udenfor i Lem Vig – tilbud til interesserede om sejltur.

Surferne og SUP viser færdigheder på vandet og interesserede kan få en tur på vandet – og få oplysninger om muligheden for at dyrke SURF/ SUP i Lemvig Sejlklub.

Jollesejlerne deltager med optimistjoller og Zoom 8 joller. Interesserede kan få mulighed for at prøve en jolle og få oplysninger om træning og instruktion i klubben.

Ny aktivitet i Lemvig Sejlklub – Mini 12 m sejlbåd til handicapsejlads.

Bestyrelsen i Lemvig Sejlklub har besluttet at indfase en ny aktivitet i klubben.

Projekt: Mini 12 m, sejlads for handicappede, Lemvig Sejlklub

Lemvig Sejlklub fik i februar måned en henvendelse fra en handicappet sejler der er flyttet til egnen. Han har for et par år siden fået amputeret begge ben, og havde tidligere i mange år været aktiv sejler. Det var han fortsat med at være, men flytningen til Lemvig egnen gjorde, at han kontaktede Lemvig Sejlklub for at høre om muligheden for at dyrke sejlsporten i bådklassen Mini 12 m videre i regi af Lemvig Sejlklub.
Lemvig Sejlklub har ikke en afdeling for sejlads for fysisk handicappede, men henvendelsen gjorde, at bestyrelsen for Lemvig Sejlklub drøftede, om klubben skulle prøve at iværksætte en aktivitet med sejlads for handicappede. Tilbage i 80érne var der Mini 12 m sejlads i klubben, men handicapsejlads har ikke været en aktivitet siden.

Bestyrelsen fornemmer, at vi i klubben har skuldre til at oprette en handicapafdeling , og vi er derfor sikker på, at en handicapafdeling vil være til glæde for både handicappede medlemmer, og klubbens øvrige medlemmer.

Ved hjælp af et tilskud fra LIONS CLUB, Lemvig har klubben indkøbt en Mini 12 m båd, som vi håber at kunne præsentere til Havnens Dag lørdag den 25. maj.

Dette skulle være startskuddet til, at vi i klubben kan nå en målsætningen om, at vi i løbet af sæson 2019/20 har 4 stk. brugte Mini 12 meter sejlklare. Dette vil kunne styrke fællesskabet i klubben på tværs af afdelinger, idet enmandsbåden kan sejles af alle i alderen 8 år – 90år, og at de kommende medlemmer, der kommer med et handicap, kan sejle på lige for og få fællesskab med øvrige medlemmer, som også kan få glæde af at sejle bådene.


Vi skal have lavet en organisation der består af 4 ”bådsmænd”, som hver får ansvar for tilsyn og vedligeholdelse af Mini 12 meter bådene både sommer og vinter. Desuden er der et antal medlemmer der skal give tilsagn om, at være hjælpere, når handicappede skal ”liftes” i og op af bådene, samt sørge for instruktion og sejle sammen med handicappede sejlere. Bestyrelsen søger derfor i den kommende tid medlemmer der gerne vil være deltagere i projekt Mini 12 m som bådsmand eller hjælper. Samtidig er der arbejde i gang med at finde sponsorer eller fonde, der vil hjælpe med at indfase dette nye tiltag.

2.4 mR
International 2.4 Meter, i daglig tale 2.4mR eller Mini 12-meter, er en kølbåd designet af svenskeren Peter Norlin. Med sin udbredelse fra Stockholm i 1980’erne er den blevet en af Skandinaviens mest udbredte klasser.
Årsagen til kaldenavnet Mini 12-Meter er, at båden er en miniatureudgave af 12-meteren, der tidligere blev brugt bl.a. ved America’s Cup. Efter den første 2.4mR blev bygget, blev det hurtigt klart, at båden var yderst velsejlende.
En 2.4 mR sejles kun af 1 person. Alle trimsnore og hal kan nås fra skipperens position siddende i båden. Den er ikke særlig vægtfølsom, og derfor er det udelukkende taktik og trim, der afgør, hvem der vinder en kapsejlads. Dermed er båden yderst velegnet til handicapsejlads. Bl.a. bruges den ved de Paralympiske Lege.

Presseklip

2. aftenkapsejlads

afviklet i svag til meget svag vind. Der deltog 18 både, hvoraf én båd ikke nåede i mål inden tidsfristens udløb. De øvrige både nåede i mål mellem kl. 21:09 og 21:43 – så det blev sen aftensmad – hvor 44 deltog i spisningen.

Løb 1 sejlede en op-ned-bane K2 på 5,5 sømil, medens de øvrige både sejlede K3 på 7,0 sømil.

Vinden var en anelse venstredrejende og var i perioder næsten helt væk – men ind i mellem var der 3,5 m/s – fra vest.

Du kan se resultatet her.

Søkort på skærmen

Nu kan vi igen, efter flere års pause, se de danske søkort på bl.a. ENIRO.

Se bare her over Lem Vig, hvor alle vore kapsejladsbøjer og turbøjer samt fiskefarme er vist:

1. aftenkapsejlads

afviklet i koooldt vejr med en jævn vind fra vestlig retning.

Hele 13 både trodsede kulden og deltog i sejladsen, der blev sejlet på en op-ned-bane, hvor løb 1 sejlede bane J2 på 6,8 sømil, medens de øvrige sejlede bane J3 på 8,65 sømil, og hvor spileren skulle op – og ned – 4 gange. Men så kunne man jo holde varmen med det.

På sidste opkryds drejede vinden en smule mere i vest, hvilket nok gav enkelte forskydninger.

Resultatet kan ses her.

Efter sejladsen skulle den nye madordning prøves af. Og det gik over al forventning. Hele 43 varme retter og 1 kold blev der solgt. Så må vi håbe, at denne opbakning holder. Som bekendt kører vi et forsøg frem til sommerferien, hvor der foretages en evaluering.

Se under Forplejning, hvis du vil kende menuen for de næste 3 tirsdage!

Lokalavisen 20190514
Lemvig Folkeblad 20190509

Lær at sejle