4. kapsejladsuge

er kommet i gang – og vejret er blevet meget bedre – her i Pinsen.

Løb 1 blev afviklet mandag aften (2. Pinsedag) med 2 deltagende både, hvor én udgik.

Løb 2 blev afviklet tirsdag aften i herligt sommervejr med 5 m/s i starten og faldende til 3 m/s inden målgang. Én båd gik på grund ved Holmsøre og måtte starte motoren for at komme fri – og dermed udgå ,-(

Her er båden ved at komme fri.
Foto: Bo Ravn

Løb 3 blev afviklet onsdag aften i udmærket sejlervejr med 5-6 m/s i starten fra N og faldende til 2-3 m/s. Én båd gik på grund ud for Roklubben, men kom fri ved egen hjælp og uden brug af motoren.

Resultatet kan ses her.
Se den samlede stilling her.

Læs mere om selve formatet for sejladserne her under Covid-19.

Se START-rækkefølgen her.

Covid 19: Toiletterne i klubhuset er igen åbnet.

Klubhusnedlukningen i forbindelse med Corona krisen har indtil nu også omfattet de to toiletter der er til venstre i klubhusets forgang.

Nye retningslinjer gør det muligt at åbne toiletterne under forudsætning af, at der gøres hyppigt og grundigt rent.

Forretningsudvalget i Lemvig Sejlklub har, efter at have aftalt ekstra rengøring, åbnet for brug af toiletterne igen fra den 18. maj. – Vær med til at holde en høj hygiejne, sprit af ved brug og benyt håndsprit der er placeret på toiletterne og i forgangen.

Adgang til betalingsautomaten og krannøglen i forgangen er også muligt !

Klubhuslokalerne samt omklædningsrum er forsat LUKKET.

Der er ikke ændring i forsamlingsforbuddet, hvor max. 10 personer må være samlet. Dette gør, at vi ikke kan afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet.

Klubbens aktiviteter er derfor som tidligere meddelt minimeret. Kun “frigivne” surfere og SUPér kan være aktive. Øvede jollesejlere i en gruppe under 10 incl. forældre og trænere kan sejle, og enkelte “frigivne” sejlerskoleelever kan sejle two star. Desuden har kapsejladsudvalget arrangeret two- star med deltagelse af max. 5 både. Tilmeldingen til kapsejlads for kølbåde har været stor, så derfor er der op til 5 både på vandet mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i 4 forskellige løb med forskudt starttidspunkt – og uden officials. Duelighedsundervisningen ligger underdrejet, men vi satser på, at kunne komme i gang igen, så den teoretiske prøve kan afvikles inden sommerferien.

Vi håber og tror på yderligere opblødninger af retningslinjerne for sejlklubber og sejlere senest den 8. juni.

Vi ønsker klubmedlemmer god fornøjelse med sejlsporten i en fortsat meget usædvanlig situation.

 • Og til bådejere: Frihavnsmærke,FH2020 er udleveret. Skulle du mangle (Lemvig Marina) kontakt Kai Werner eller Bo.
 • Klubstander er udleveret til nye bådejere. Øvrige kan købe klubstanderen til 60kr. – kontakt Kai Werner eller Bo

The Ocean Race

I disse Corona-tider er der måske tid til at se lidt sejlsport på TV’et – hvis ellers du kan få YouTube herpå. The Ocean Race er i gang med at uploade film fra samtlige Whitbread og Volvo Ocean Race. Der er mange timers underholdning!
Her er link til dem:

13 2014-15 Volvo Ocean Race

12 2011-12 Volvo Ocean Race

11 2008-09 Volvo Ocean Race

10 2005-06 Volvo Ocean Race Part 1
10 2005-06 Volvo Ocean Race Part 2

9 2001-02 Volvo Ocean Race

8 1997-98 Whitbread Round the World

7 1993-94 Whitbread Round the World

6 1989-90 Whitbread Round the World

5 1985-86 Whitbread Round the World

4 1981-82 Whitbread Round the World

3 1977-78 Whitbread Round the World

2 1973-74 Whitbread Round the World

1 1973-74 Whitbread Round the World

Aftenkapsejlads 2020

Som du nok allerede har hørt, så gælder forsamlingsforbudet på max. 10 personer fortsat – og i hvert fald frem til den 8. juni.

Vi har lagt hovederne i blød og søsætter nu et nyt forslag:

Vi giver hvert løb sin egen aften!

Det betyder, at løb 1 sejler mandag aften, løb 2 sejler tirsdag aften o.s.v. Vi fastholder Respit-start (altså med individuelle starttidspunkter) så vi er klar, når forsamlingsforbudet ændres i juni måned.

Idet vi er 22 tilmeldte, bliver der 2 løb med 6 både – og det kan vi ikke sejle. Erfaringen viser dog, at det ikke er alle, der møder op hver aften.

Men for at imødegå dette ”problem”, så bliver proceduren den enkelte aften således:

Ca. kl. 18 modtager man en gruppe-SMS med banenr. (Se i banehæftet).

Straks herefter SMS’er man tilbage til det nummer, man lige har hørt fra: ”Bådnavn, OK (eller Thumbs Up)”. Så ved vi, at du er med.

Er der mere end 5 tilmeldinger til et løb, modtager den båd, der svarede sidst tilbage, en SMS, at man desværre ikke kan deltage denne aften.

Når man passerer mållinien tager man sin GPS-tid og sender en SMS tilbage til det nummer, man har fået banen fra, med teksten: ”Bådnavn, 20:42:53” (altså DIN måltid).

Herunder vises en startliste, hvor du kan se hvilken aften vi har sat din båd på. Vi vil gerne have en tilbagemelding på sejlads@lemvigsejlklub.dk, om du er med. Vi vil også gerne have en tilbagemelding, hvis du ikke er med fordi du ikke kan denne aften. Hvis vi kan flytte dig til en anden aften, vil vi prøve – men som du nok kan se, er der ikke så mange muligheder.

Formatet betyder, at der ingen officials er til stede på havnen, så det er kun max. 5 både med max. 2 ombord – altså max. 10 personer – der deltager i den enkelte sejlads.

Vi fastholder tiderne som om alle både startes samme aften. Så kan vi nemlig bruge de samme tider, når forsamlingsforbudet bliver ændret.

Igen – vi håber på jeres opbakning og I får mulighed for at komme på vandet.

Vi håber, at det er til at finde ud af! Hvis ikke så spørg sejladsudvalget:

Mail: sejlads@lemvigsejlklub.dk
Peder Kallerup                            2024 8740
Knud Kristian Wrist                   9396 0040
Niels Bækdal                               4164 0520
Kristian Siig                                  5177 3161

Lemvig Folkeblad 7. maj 2020
Lemvig Folkeblad 29. april 2020

Sejlklubben og Coronasituationen –

Forholdene i Lemvig Sejlklub under corona-situationen

(opdateret 10. april 2020)

Som bekendt betyder Corona-situationen, at Lemvig Sejlklub for tiden er lukket og at opstart af sæsonen bliver udskudt.

Sidste udmelding fra Regeringen er, at alle foreningsaktiviteter foreløbig er lukket frem til den 10. maj 2020.

Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund er imidlertidig i gang med at drøfte med Regeringen, om udendørsaktiviteter vil kunne afholdes i små grupper og på en sundhedsforsvarlig måde.

Vi forventer en udmelding herom i ugen efter påske.

Indtil videre betyder lukningen, at Lemvig Sejlklub´s  aktiviteter er udskudt:

 • Standerhejsning, Klubhusdag og Tilriggerfest lørdag den 25. april AFLYSES.
 • KLUBSTANDEREN vil blive sat i standeren i sidste uge af APRIL for at markere sejlersæsonen.
 • Opstart af alle faste klubarrangementer udskydes indtil videre. Dette gælder:
  – Surf og SUP for voksne og børn
  – Jollesejlads
  – Kapsejlads i kølbåde
  – Sejlerskole for voksne
  – Duelighedsundervisning.
 • Klubhuset er lukket, herunder anvendelse af klubbens toiletter og baderum.
Klik for større

Følgende aktiviteter kan godt gennemføres, så længe sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger følges:

 • Klargøring af både
 • Søsætning af både med klubbens kran. Der står sprit ved krannøglen, så nøglen og håndtag kan afsprittes efter brug.
 • Hente anvende eget udstyr der opbevares i klubbens skure
 • Medlemmer må benytte egen båd, jolle, SUB  og surfbrædt, men omklædningsrum og klubbens dragter må ikke benyttes.  

Bestyrelsen har i denne uge afholdt virtuelt møde, og håber, at kunne komme med yderligere nyheder i ugen efter påske, når forhandlingerne som Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund har med Regeringen er afsluttet, og forhåbentligt fører til, at vi på et eller andet niveau kan komme i gang med nogle af vores klubaktiviteter inden 10. maj.

Alle medlemmmer ønskes en God Påske !
Bestyrelsen for Lemvig Sejlklub 

SE iøvrigt seneste udmelding fra Dansk Sejlunion KLIK