60+ sommerferie

60+ ”klubben”

 Vi holder nu sommerferie for torsdagsarrangementerne. Første mødedag efter ferien bliver den 9. august, hvor vi måske skal høre om mulige gode sommeroplevelser fra familieturene.

Desuden kan vi på denne dag få afklaret, om der skulle være opgaver, der skal løses før den efterfølgende uges DM- arrangement for BB10 hos os i Lemvig Sejlklub. Denne konkurrence begynder torsdag den 16. august, hvorfor vi på denne dag ikke kan være i klubhuset – d.v.s. 60+ mødet er denne dag aflyst. Fint nok, idet flere af os er involverede som frivillige hjælpere ved DM.

GOD sommer!!!

På ”klubbens” vegne

Thorkild

 

7. aftenkapsejlads afviklet

i frisk vestenvind på en god op-ned-bane, hvor der var masser af vindhuller, hvor vindretningen skiftede hele tiden. Yderst var vinden oppe på 8-9 m/s, medens den inde ved Holmsøre var 6-7 m/s.

Banen gik med halvvind til gul bøje ved Holmsøre og derfra plat læns til sydbøjen ved Rønnen. herfra kryds tilbage til gul bøje ved Holmsøre og læns tilbage til sydkosten. herfra igen kryds til den gule bøje og læns til den grønne kost ved Follup Odde, kryds til den gule bøje og derfra halvvind i mål.

De mindre både i 1. løb sejlede kun ud til sydkosten én gang og dermed kun 8,4 sømil, medens de 3 andre løb sejlede 10,2 sømil.

Der deltog 15 både i sejladsen.

Resultatet kan ses her.

Overaltberegningen kan ses her.

Skt. Hans Aften 2018

Traditionen tro fejrer vi Skt. Hans aften i Lemvig Sejlklub

I år er datoen lørdag den 23. juni.

Alle medlemmer er velkommen.

Vi starter kl. 19:00 ved klubhuset, hvor Aksel parterer en lækker pattegris, der serveres med salater, flutes og flødekartofler.

Alt hvad du kan spise for 100 kr.

Vin, øl og vand medbringes eller kan købes til sædvanlige priser. Hvis du er til dessert skal du selv medbringe. – Der er kaffe på kanden !

I år er vi i den situation, at på grund afbrændingsforbud ikke endnu ved, om bålet kan tændes .

Hvis muligt tændes bålet kl. 21:30, – efter evt. båltale.

Da det er en lørdag aften, kan vi hygge ekstra længe!!!

Det er ikke nødvendig med tilmelding.  Mød op til en hyggelig aften i LS.

Nyt om mastekranen

Sejlklubben har i dag fået besked fra forsikringsselskabet som vi havde gjort krav imod i forbindelse med skaden på kranen. Forsikringsselskabet vedkender sig erstatningsansvaret.

Kranen vil blive rep. i den kommende uge, og sendt til galvanisering fredag den 22/6, og retur til Lemvig Marina fredag den 29/6. Derefter opsættes kranen og er klar til brug.