Klargøring og søsætning af både muligt !

Klargøring af både og  søsætning  under CORONA krisen,
LEMVIG SEJLKLUB.
(omfatter klargøring og søsætning på vinterpladserne, Strandvejen 23, og  v/ Lemvig Sejlklub og Lemvig Marina.)

Lemvig Sejlklub har 19. marts 2020 modtaget brev fra Dansk Sejlunion og FLID ( Foreningen af Lystbådehavne i Danmark) vedrørende klargøring af både og søsætning.

Dette betyder:
AT:  det  er muligt og tilladt at klargøre og søsætte både

Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt: 

  • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
  • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.  
  • Bliv udendørs. –   Lemvig Sejlklubs klubhus er LUKKET for brug indtil videre !
  • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
  • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.
  • Sprit rat og øvrige betjeningsknapper i traktoren af før/efter brug 

Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet.

Orienter dig på Lemvig Sejlklub´s hjemmeside : www.lemvigsejlklub.dk om situationen.
Der kan hurtigt ske ændringer.

Med venlige hilsner
Bestyrelsen
Lemvig Sejlklub

KLUBHUSET LUKKET

Dansk Sejlunion har udsendt følgende til alle sejlklubber i Danmark:

https://dansksejlunion.dk/nyheder/2020/corona-situationen-dansk-sejlunion-aflyser-alle-arrangementer

Dette betyder, at klubhuset i Lemvig Sejlklub ikke må benyttes fra den 18. Marts 2020 og indtil videre.

Vi vender tilbage, når der er nyt.

Undervisning AFLYST

Bestyrelsen i Lemvig Sejlklub har med baggrund i meddelelsen fra Statsministeriet og Dansk Sejlunion aflyst duelighedsundervisningen Underviser Peter Møller vil kontakte deltagerne på kurset, og aftale nærmere med hensyn til opgaveløsning mm

60+ AFLYSNING

60+ AFLYSNING Under hensyn til danske anbefalede generelle forsigtighedsregler ved samvær blandt – også os lidt ældre medlemmer af samfundet – aflyser vi indtil videre vore møder i 60+ og dermed også mødet i morgen torsdag den 12. marts med tur til havnekontoret i Thyborøn. Kontoret er informeret om, at vi ikke kommer. Dette besøg kan vi tage, når forholdene normaliseres. Jeg håber på forståelse for dette tiltag og glæder mig til mere normale forhold. Orientering herom vil jeg bringe på sejlklubbens hjemmeside. Thorkild S.

Hej Dudes

AFLYST

Læs videre Hej Dudes