Velkommen

Lemvig Sejlklub er en stor, aktiv klub, der arbejder for at samle alle sejlere – motor såvel som sejl – joller og surfere – i et fællesskab både i Lemvig Marina og Lemvig Havn

Vores døre er åbne, da vi ønsker at byde alle velkommen – også besøgende og gæstesejlere, der kan få glæde af vores fantastiske klublokaler.

Vil du vide mere, klik på én af “knapperne”:

Generalforsamlingen 2023

blev afholdt onsdag den 29. november.

Årets generalforsamling blev afviklet i aftes med godt 30 fremmødte på trods af et lille snevejr, der kom ind over byen et par timer før mødetidspunktet.

Dagsordenens pkt. 1: Bo Ravn blev valgt til dirigent.

Pkt. 2: Formanden aflagde bestyrelsens beretning
Du kan se bestyrelsens beretning HER.

Pkt. 3: Kassereren gennemgik regnskabet.
Du kan se årets regnskab HER.

Pkt. 4: Budgettet for næste år blev kommenteret.
Der blev vedtaget en generel kontingentstigning på 20 kr.

Pkt. 5: Ingen indkomne forslag.

Pkt. 6: Valg til bestyrelsen:

  • Laura Hillersborg blev genvalgt til kasserer
  • Næstformand/sekretær Louise Kobberholm Kristensen ønskede ikke genvalg. Elina Maslo blev valgt i stedet.
  • Formand for arrangementsudvalget Michael Damsgaard ønskede ikke genvalg. Susanne Brun Gadeberg blev valgt i stedet.
  • Formand for surfudvalget Martin Bach ønskede ikke genvalg. Lasse Noe Favrholt blev valgt i stedet.

Pkt. 7: Valg af suppleanter til bestyrelsen:

  • Eivind Triel blev genvalgt til 1. suppleant
  • 2. suppleant Samuel Nygaard ønskede ikke genvalg. Anne Sjørvad Johnsen blev valgt i stedet.

Pkt. 8: Valg af revisorer og revisorsuppleant:

  • Leif Wæver og Thorkild Sønderskov blev genvalgt til revisorer.
  • Poul Erik Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Pkt. 9: Eventuelt

Der var ønske fremme om ny donkraft(er) til bådhallerne.

Under eventuelt blev årets Lemvig Sejler Pokal uddelt til Jytte og Leif Wæver:

Leif til bagbord, Jytte til styrbord og Knud Kristian, der motiverede uddelingen, i midten

Til sidst takkede formanden de 3 afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i bestyrelsen:

Michael Damsgaard, Louise Kobberholm Kristensen. Martin Bach var forhindret i at møde op

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden.

Duelighedsundervisning i Lemvig Sejlklub

DEN TEORETISKE UNDERVISNINGSDEL OG PRØVE

Der er undervisning 13 tirsdage i perioden: Januar 2024 – April 2024


Opstart tirsdag den 9. januar 2023 kl. 18.30. i klubhuset, Lemvig Sejlklub, Vinkelhagevej 10, 7620 Lemvig. ( Medbring skriveredskaber og papir).

Undervisningsdage i 2024:  9/1, 16/1, 23/1, 6/2, 27/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4 og 16/4 i tidsrummet  kl. 18.30 – 21.30

Mundtlig prøve forventes afviklet lørdag den 20. april  2024. (skal endelig aftales med censor). Praktisk prøve afvikles i forsommeren 2024 efter træning på vandet er gennemført.

Undervisningen foregår i klubhuset Lemvig Sejlklub, Vinkelhagevej 10, Lemvig, lokalet på 1. sal.
Underviser : PETER MØLLER  mobilnr: 21308770

Pris for deltagelse: 1.500 kr. (forudsætter medlemskab af Lemvig Sejlklub.)
Hertil kommer udgift til eksamen og bevis pt: 480 kr. og prøvegebyr for praktisk prøve 300 kr.

Kontigentsatser (okt. 2023): senior: 710 kr., ægtefælle: 430 kr., pensionister og unge under 18 år: 530 kr. (Må forventes at stige med ca. 20 kr. i 2024).

Se beskrivelse af duelighedsbeviset hos Dansk Sejlunion på hjemmesiden: www.sejlsport.dk under Sejladsbeviser / Duelighedsbevis.

Yderligere oplysning og tilmelding til Bo Ravn, mobil 22101951 eller MAIL

Tilmeldingsfrist: 15. december 2023. Gennemføres ved 10 tilmeldte – ellers “først til mølle” princippet.

Følg nyheder fra Lemvig Sejlklub på lemvigsejlklub.dk

og klubbens Facebookside

Dejlig aften i Haze huset.

To glade modtagere.

I går torsdag 23 november var jolle afdelingen til kaffe og kage i Haze huset i forbindelse med uddelingen af årets overskud.
Det stod hurtigt klart ved den indledende tale fra formanden, at der i 2023 regnskabet var knap 800.000kr. der skulle deles ud blandt foreningerne. Det er det største beløb nogenside Haze over Haarum, har haft at dele ud, stærkt!!!

Vi blev meget glade over at modtage hele 60.000 kr! i dette års uddeling.
Mange tusinde tak skal der lyde fra Lemvig Sejlklubs jolle afdeling til foreningen bag Haze over Haarum.
Sejlklubben hjalp til med opgaven at passe parkerings området ved årets festival.
Tusinde tak til alle jer som tog en tjans, både dem med direkte relation til jolle afdelingen og dem uden, her ser i alle resultatet af indsatsen. Vi er klar igen til Juni.

Det er fedt at en lokal “institution”, som man må sige Haze over Haarum er, igen kan sende så rekord mange penge ud til foreningslivet i Lemvig Kommune.
Men det kan igen også kun lade sig gøre ved at der er så mange frivillige der hjælper til, samt den brede opbakning i lokal befolkningen som festival deltagere.

På vegne af foreningen Haze over Haarum:
Festivalen er dog udfordret ved at de hvert år skal bruge mindst 100 “gave” givere af 200kr for at kunne bibeholde deres ret til at kan søge om momskompensation til festivalen.
Den momskompensation er nødvendig for at man kan få det hele til at hænge sammen, og at der som resultat af dette, måske bliver noget at dele ud af til foreningslivet igen til næste år.
Festivalen vil utroligt gerne, såfremt man som frivillig privat person har mulighed, at man støtter med 200kr på Mobile Pay til nummer 686808 og husker at skrive sit Cpr-nummer i kommentar feltet på Mobile Pay inden 31 december 2023.
Cpr-nummer er nødvendigt for gave givers identifikation hos myndighederne, således det går rigtigt til, da beløbet bliver opgivet til told og skat.
Beløbet på de 200kr er fradrags berettiget på årsopgørelsen 2023, og det bliver automatisk påført når man følger ovenstående fremgang. Cpr nummer bliver ikke lagret i henhold til person dataloven.
Det samlede beløb, der kommer ind via “gave” indbetalinger, vil i år blive givet videre til KidsAid, der er en organisation der hjælper langtids syge børn og deres familier, med lidt lys i hverdagen.
Haze over Haarum festivalen takker for støtten.

Efterårs- og vintersæsonen i J/70

Kære alle

Tak for det store fremmøde til informationsaftenen i sejlklubben om den kommende vintersæson i J70. Der er dejligt at se den store interesse. Der bliver 5-6 hold

Vi starter op søndag d. 24. september kl. 10. med efterfølgende frokost. Vær klar til at gå på vandet kl. 10! Vi skal helst nå 6 kapsejladser på to timer. Mød i god tid, hvis du har behov for at låne klubbens sejlertøj eller en redningsvest. Sikkerheden er i højsædet, og der vil altid være mindst én RIB på vandet.

Vi sætter holdene på dagen og mikser erfarne og nye sejlere, så alle får en god oplevelse.

Vi glæder os til at se jer.

De bedste J70-hilsner fra udvalget