Duelighedsundervisning gennemføres !

Der er 10 dage før tilmeldingsfristens udløb den 14. december kommet 9 tilmeldinger til Duelighedsundervisningen som starter 7. januar. Bestyrelsen har derfor besluttet, at undervisningen gennemføres. Du kan derfor godt nå at komme med på holdet !

Tilmelding til Bo Ravn -se nedenfor. !

Læs videre Duelighedsundervisning gennemføres !

EFTERLYSNING

Så har vi igen en efterlysning af ejere til en bådvogn og et stativ:

Stativ
Står vest for Hal 1
Bådvogn
Sstår øst for Hal 2Er du ejer, så henvend dig venligst til Knud Kristian Wrist på tlf 9396 0040

Spar op til 130,- kr. pr. måned!

Som medlem af Lemvig Sejlklub har du nu mulighed for at holde gang i fysikken til en fordelagtig pris.

Sejlklubben har fået lavet en aftale med Lemvig Fitness, som holder til ifb. med Lemvig Idræt’s og Kultur Center.

Alt du skal gøre, hvis interessen er tilstede, er at referere til aftalen mellem Lemvig Sejlklub og Lemvig Fitness ved tilmelding i Fitness centeret.

Se tilbud fra Lemvig Fitness.

Der vil blive foretaget validering mellem LF tilmelding og LS medlemslister.

Generalforsamling 2019

Den siddende bestyrelse. (Foto: KKW)

Der var mødt 20 medlemmer.

Bo Ravn fremlagde på bestyrelsens vegne beretning for det forgangne år.

Læs hele bestyrelsens beretning her.

Herefter blev regnskabet gennemgået af Kai Werner grundigt og efterfølgende godkendt, ligesom der blev orienteret om det kommende års budget.

Kontingentet blev hævet med 10 kr. for alle kategorier.

Der var ingen forslag til behandling på generalforsamlingen:

Kai Werner Hansen blev genvalgt som kasserer.

Per Olesen ønskede ikke genvalg som Næstformand/sekretær. Bestyrelsen foreslog Kaija Jumppanen Andersen, der blev valgt.

Da Kaija ikke ønskede at fortsætte som formand for Arrangementsudvalget samtidig, foreslog bestyrelsen Lars Svendsen, der blev valgt.

Kurt Jeppesen blev genvalgt som formand for Surfudvalget.

Anders Meyer blev valgt som 1. suppleant og Aksel Skovgaard blev genvalgt som 2. suppleant til bestyrelsen.

Erik Bjerggren og Leif Wæver blev genvalgt som revisorer og Thorkild Sønderskov blev genvalgt som revisorsuppleant.

Formanden takkede det afgående bestyrelsesmedlemr for godt arbejde.

Under eventuelt blev Henning Møller hædret og fik overrakt Årets Lemvig Sejler-pokal. Læs mere her.