INTRO-AFTEN for “DRØMME-KAPSEJLERE”

Det er sjovt at kapsejle. Vil du med ?

DET ER PÅ ONSDAG DEN 29. MARTS 2017 KL. 19:30 i KLUBHUSET

Vi ved, at der er en del medlemmer, der overvejer at deltage i kapsejladserne, som foregår tirsdag aften i sejlsæsonen + et par ekstra distancesejladser.

Måske bliver det ved overvejelserne, fordi man ikke rigtig kan overskue, hvordan man kommer i gang – man møder jo nok ikke bare op til den første sejlads og siger, at ”jeg vil da gerne med til kapsejlads”.

Vi vil derfor invitere til denne introduktionsaften for ”drømmekapsejlere”

Her vil vi bl.a. fortælle om, at kapsejlads ikke behøver at være kompliceret og at man med nogle få grundregler, sagtens kan sejle sammen med andre både. Vi vil også fortælle om det store udbytte man får, ved at trimme sejlene under sejlads – noget som man også har glæde af, når man sejler tursejlads, og om glæden ved det sociale samvær med pølser og øl/vand efter sejladsen.

Vi vil, hvis der er stemning for det, tilbyde at arrangere et par torsdagssejladser her i foråret, med ”kapsejlads for sjov”, hvor en erfaren kapsejler kommer ombord på din båd og hjælper med trim m.v.

Kender du andre, der også kunne være interesseret, så tag vedkommende med – også selvom de ikke er medlem af klubben.

Dagsorden

1 Velkomst Når der er 2 både på vandet er der dømt kapsejlads – sådan er det bare.
Men hvordan kommer JEG i gang og kan man sejle kapsejlads i MIN båd?
Er det ikke alt for svært?
2 Vigereglerne Hurtig gennemgang af overlap, styrbord/bagbord, luv/læ, mærker/hindringer.
3 Banen Man skal have en bane med start og mål for at sejle kapsejlads.
Overordnet gennemgang af klubbens banesystem.
4 Løbsinddelingen / Starter Løbsinddeling, da ”lige børn leger bedst”
5 Målereglen Hvordan kan forskellige både sejle mod hinanden?
Kort intro til Dansk Handikap, som er det danske system.
6 Riggen Hvordan stiller man sin rig, hvor kan man få hjælp? Gode råd på hjemmesiden, erfarne sejlere, stram til du tror det går i stykker, og giv det en omgang mere.
7 Trimmet Hvad er højde og hvad er fart, hvordan får man det? Hvad er justeringsmulighederne?
8 Prøvesejladser Vi vil invitere til 1-2 prøvesejladser et par torsdag i maj måned, hvor der kommer en erfaren kapsejler ombord hos DIG
9 Mere teori Hvis der er stemning for det, vil vi til næste vinter holde 1-2 teoriaftener omkring kapsejladsregler og trim.
10 Sæsonen 2017 Der holdes for alle kapsejlere et kapsejladsmøde onsdag den 5. april 2017 kl. 19:30 i klubhuset, hvor rammerne for den kommende sæson gennemgås.
11 Eventuelt Gode idéer er velkomne.
Spørgsmål, der ikke er besvaret undervejs.

Med venlig hilsen
Sejladsudvalget

Fællesspisning i klubhuset

I fortsættelse af forslag fra visionsaftenen og drøftelser i ”60+ klubben” inviterer Lemvig Sejlklub til en nyskabelse i dette forår torsdag den 30. marts og torsdag den 27. april. En forhåbentlig og mulig fortsættelse afhænger af ønsker og fremmøde.

Ideen er, at vi for interesserede blandt klubbens medlemmer arrangerer fællesspisning i vort dejlige klubhus fra kl. 18.30. Mange af os kender hinanden rigtig godt og nyder selskabet, men forhåbentlig rammer vi også et selskabsønske hos andre og eventuel nye medlemmer.

Rent praktisk tænkes arrangementet gennemført uden særlig omfattende planlægning. Enhver deltager – ethvert par kommer med færdiglavet mad, som enten er en forret, en hovedret eller en dessert. Alt efter, hvad man ønsker at lave. Og hvis alle medtager 50-100% mere end man umiddelbart kan spise – altså f.eks. 2 personer tager en ret med til 4 – så er der mad nok til alle. Ved ankomst sætter man sin mad på et stort ”tag selv bord – et buffet bord”, hvorfra vi så alle kan nyde de mange spændende retter. Mulige rester tager man blot med hjem igen.

Passende drikkevarer medtager man selv.

Vi tænker, at klubben er vært ved en kop kaffe ( i hvert fald den første aften ) til mulige medbragte småkager.

På initiativgruppens vegne / 60+erne!

60+nyt

60+ nyt!

På grund af uge 7 – vinterferie for skolerne her i området – holder vi i ”60+ klubben” også fri. Andre aktiviteter trænger sig på såsom skiferie, mulige aktivitetsopgaver med børnebørn, museumsbesøg o.s.v.

Derfor lukket torsdag den 16. februar.

På gensyn den 23.

På gruppens vegne

Thorkild

Vinteraktiviteter 2017

Kalenderen viser 2017, og dagene er begyndt af blive længere. Der er dog stadig et stykke tid inden bådene søsættes igen til 2017 sejlersæsonen.

Det betyder ikke, at der ikke er aktivitet i Lemvig Sejlklub. 60+ klubben mødes torsdag kl. 09.00, og har lige sat gang i et nyt projekt med lydisolering af stueplanet i klubhuset. Kom og deltag – der er plads til flere i 60+

Vintersvømningen er netop startet op, og der er gratis svømning i Feriecentrets svømmehal ONSDAGE fra kl. 18.30. Benyt muligheden for at træne svømmefærdighederne, og eventuelt samvær efterfølgende i klubhuset. Der er plads til mange i bassinet, så prøv at møde op onsdage !

Der er i vinterhalvåret mulighed for at deltage i følgende aktiviteter i klubhuset:

ONSDAG den 8. februar kl. 19.30 kommer en rep. fra Danske Tursejlere og fortæller om foreningen og de muligheder Danske Tursejlere giver sejlerne.

ONSDAG den 22. februar kl. 19.30 afholdes VISIONSAFTEN.  Her vil bestyrelsen gerne have nye ideer til aktiviteter fra medlemmerne. – Kom og drøft og luft fremtidsdrømme og visioner for Lemvig Sejlklub.

ONSDAG den 8. marts kl. 19.30 kan interesserede blive klogere på VHF radioen og brug af VHF og VHF med DSC. Har du ikke taget radiocertifikater, eller vil du gerne opdatere på brugen af Nød, il-og sikkerhed til søs.  Hvad betyder MMSI, Distress Alert, EPIRB, SART, og kan en transportabel VHF bruges ?   Peter Møller der er medlem af Lemvig Sejlklub, og sejler Targa 96 vil vise og fortælle. Peter underviser til daglig på Fiskeriskolen i Thyborøn.

ONSDAG den 22. marts kl. 19.30 vil Mariann og Torben Holm fortælle om deres sejlerliv- om langtidssejlads med udgangspunkt i Lemvig, –  og en veludviklet evne til sjældent at nå turmålet, og alligevel ha´lyst til at blive ved med at sejle !

Godt Nytår 2017

Bo Ravn, formand