Windsurfing

VELKOMMEN TIL WINDSURFING I LEMVIG SEJLKLUB

Du / dit barn bydes velkommen til Windsurf i Lemvig Sejlklub

I forbindelse med Windsurfing har vi nogle informationer til jer:

Hvor ofte surfer vi?

Klubaften er hver mandag fra kl. 16.30 til ca. 18.30.
Er vejrforholdene ikke til windsurf, vil vi bruge timerne på surfteori, SUP, kajak og/eller plask og leg. Ved hver klubaftens start bliver der holdt Skippermøde ca. kl. 16.30 for alle surfere om dagens aktiviteter ved surf-skuret.

Der er trænere tilstede, men opsyn af børn er forældrenes eget ansvar. Det er et krav, at man skal kunne svømme og altid bære redningsvest. Man skal, hver gang man møder til sejlads, skrive sig på tavlen ved sejlskuret.

Hvis det drejer sig om børn, der har behov for hjælp til at tage dragter af og på m.m., forventes det, at forældrene selv hjælper med dette. Hvis der er behov for hjælp til udstyr, er trænerne selvfølgelig behjælpelig med råd om sejlstørrelse m.m. Det forventes, at du som windsurfer eller forældre til et barn der windsurfer hjælper med at bære udstyr frem og tilbage fra stranden.

Oprydning i omklædningsrummet. Efter surf hænges lånte dragter, støvler og veste, renskyllet, tilbage i skuret. Det er forældrenes ansvar, at dette bliver gjort såfremt børnene ikke selv kan.

Første gang man kommer til træning skal man udfylde en tilmeldingsblanket og aflevere den til en af trænerne.  Alle nye medlemmer har mulighed for 2 gratis Windsurf-træning før der vil blive opkrævet kontingent.

Hver mandag, når aftenens windsurf-træning er slut, vil der være mulighed for at spise aftensmad i klubhuset. Det koster 55 kr. for voksen (15-100år) og 28 kr. for børn (0-14år).

Man tilmelder og betaler spisning med MobilePay. Beløbet samt antal børn og voksne til tlf.: 2095 9619 senest kl. 18 søndagen før Windsurf-træning.

Junior medlem (0-18 år)

Junior kontingent (0-18 år) pris : 490 kr.
Som juniormedlem af Lemvig sejlklub, må du frit bruge klubbens Windsurfudstyr ved Windsurf-klubaften. Brugen skal ske i samråd med en af instruktørerne.
Som juniormedlem af Lemvig Sejlklub må man også bruge klubbens
Windsurfing-udstyr på andre tidspunkter end klubaften, hvis man har bestået
Windsurfprøven eller surfer sammen med en instruktør.
Klubbens udstyr må kun bruges ved stranden ved Lemvig Sejlklub.
Skal udstyret med på tur væk fra Lemvig Sejlklub, så skal der være en
Surf-instruktør med på turen.
Pådrager brugeren skade på klubbens udstyr på andre tidspunkter end
en Windsurfing-klubaften, så er det brugerens egen (eller dennes forældres)
ansvar at få repareret det lånte Windsurfudstyr for egen regning.

Senior / Pensionist / Ægtefælle / Surf-Premium

Der er 4 Typer medlemskaber:
1. Senior kontingent (18-65 år) : pris 670 kr.
2. Seniors Ægtefælle kontingent (18-65 år) : pris 390 kr.
3. Pensionist kontingent (65+) : 490 kr.
Senior, Ægtefælle og Pensionist-Medlemsskab giver adgang til alle af klubbens aktiviteter, bad/omklædning samt lån af surfudstyr og dragt ved surfaftener i sejlklubben. Brug af surfudstyr skal ske i samråd med en af klubbens instruktører.
Senior, Ægtefælle og Pensionistmedlemmer, som vil bruge Lemvig Sejlklubs Surfudstyr andre tider end ved klubaftenerne, kan betale et ekstra gebyr – Surf-Premiumkontigent – for det pågældende år.
4. Surf-Premiumkontingent : pris 670 kr. (+klubkontigenten)
Har man betalt Surf-Premiumkontingent, må klubbens Surf-udstyr også
bruges på andre tidspunkter end ved klubaftener. Dog skal man have bestået Windsurfprøven eller surfer sammen med en instruktør. Klubbens udstyr må kun bruges ved stranden ved Lemvig Sejlklub. Vil man have udstyret med på tur væk fra Lemvig Sejlklub, skal der være en af klubbens Surfinstruktør med på turen.
Surf-Premiumkontigent er et ekstra gebyr. Man kan slippe for gebyret hvis
man var/er frivillig surfinstruktør eller medlem af bestyrelsen i 2018-sæsonen eller indeværende sæson.
Pådrager brugeren skade på klubbens udstyr, så er det brugerens egen
ansvar at få repareret det lånte Windsurfudstyr for egen regning.

Prislister for lån af grej og privat undervisning – se her.