Vejledning i brug af løfteanordning til mast

LÆS HER DANSK SEJLUNIONS VEJLEDNING [klik på teksten]

METODE 1

Metode 1: Ofte er salingshornene sat, så de kan fungerer som løftepunkt. Et (blåt) reb er bundet i løftestroppen, så den er nem at trække ned, når masten står fast.

Denne metode kan bruges, når sallingshornene sidder højere end midten af masten. Er du i tvivl, så mål ud som beskrevet ovenfor og hold øje med balancen, når du begynder at løfte masten. Toppen af masten skal søge mod himlen og bunden skal søge mod jorden.

Denne metode virker som regel kun ved master med et sæt sallingshorn. Er der flere, sidder det første sæt som regel for lavt på masten, til at kunne bruges. (Læs videre på Dansk Sejlunion)

METODE 2

Når båden har to eller flere sæt sallingshorn, ligger det rigtige angrebspunkt ofte mellem sallingshornene og så kan de ikke benyttes til at løfte i. I stedet kan du benytte en lang løftestrop, der føres om masten som vist på illustrationen. Stroppen skal være længere end den halve længe af masten, så angrebspunktet bliver tilstrækkeligt højt. 

Den nederste del af stroppen gøres fast til et punkt i bunden af masten. Det kan være bombeslaget eller beslaget til kickingstrappen. Du skal sikre dig, at det punkt du gør fast i, kan holde hele mastens vægt. 
(Læs videre på Dansk Sejlunion)

METODE 3

Med denne smarte metode sættes en kort løftestrop fast i kranens krog midt på således, at der bliver to løkker i stroppen.

Nu trækkes et reb igennem den første lykke, rundt om masten og ud gennem den anden løkke. Begge rebender gøres fast i bunden af masten til et beslag der kan bære mastens vægt. Bombeslaget eller beslaget til kickingstrappen er ofte gode valg.

Når masten er rejst, kan rebet gøres fri og nemt trækkes ud af stroppen, uden at nogen skal i masten.
(Læs videre på Dansk Sejlunion)

Når masten skal på plads (Læs videre på Dansk Sejlunion)

Udlæggerarmens sikkerhedskæde må under ingen omstændigheder fjernes.

Løfteanordningen må maksimalt løfte 300 kg.

Løfteanordningen må kun benyttes af personer over 18 år der har tilegnet sig tilstrækkelig viden til sikkert at kunne betjene løfteanordningen og håndtere masten. Personer under påvirkning af alkohol må under ingen omstændigheder betjene løfteanordningen.

SKAL DU HAVE MAST AF ELLER PÅ OG DU FØLER DIG USIKKER, SÅ SPØRG EN MERE ERFAREN SEJLEKAMMERAT OM HAN VIL HJÆLPE DIG.

Ovenstående vejledning forpligter ikke Lemvig Marina / Lemvig Sejlklub. Brugeren af løfteanordningen har ansvaret for sikkerheden, når masten skal af og på.

Hvad koster det at benytte løfteanordningen:
Ikke-medlemmer af klubben betaler 100 kr. pr. løft.

Der er lavet aftale med et servicefirma om et årligt eftersyn, så både løfteanordning og stropper er i forsvarlig stand ved sæsonens start. Sidste eftersyn er foretaget april 2022.

Tips:

 • Gevind i vantskruer skal smøres
 • Gevind i vantskruer skades, hvis de trækkes over jorden
 • Check for brækkede kordeller i wire især ved terminaler
 • Rulleforstag skal placeres på ydersiden af wiren
 • På master med bagudvendte salinger kan det være en rigtig god idé at rejse masten med bagkanten opad
 • Husk at kontrolle at stag og vanter kommer ned på rigtig side af salingshorn
 • Træk alle fald ned
 • Sørg for at have en hældning på masten hele tiden, således windex, antenner, vindmåler o.s.v. ikke kommer i kontakt med toppen af løfteanordningen. Når masten til sidst rettes på plads, er det af samme grund en fordel, at masten ikke hænger lodret ned i løftestroppen
 • Kontroller lanterner med et batteri, inden masten rejses
 • Brug løfteanordningens mulighed for at løfte masten op inde på kajen. Drej den herefter ud over båden. Her er bedre plads, især til master med lange salingshorn
 • Under “Gode råd” findes en udmærket vejledning til, hvordan du rigger din båd på en hensigtsmæssig måde
 • Her kan du læse Dansk Sejlunions guide til Rigtrim
 • Seldén Mast kan gratis downloades en glimrende guide kaldet “råd og tips” som findes under ”Rigging Instructions”, som omhandler alt vedrørende samling af master, påsætning og trim. -En korrekt trimmet mast er vigtigt parameter for at undgå mastehaveri. Samme sted kan du i øvrigt finde mange andre gode foldere!
 • Her kan du læse Dansk Sejlunions guide til vask af tovværk