Skælskørjoller

Skælskør-joller (Berg)

Søndag den 20.09.1936:
Tanken om at forny sejlsporten i Lemvig ved at stifte en junior sejlklub synes at slå godt an.

Der er nu bygget i alt 4 stk. af disse både med sænkekøl efter Berg-tegning. De 3 sidste ca. 1 fod længere end den første.

Det er stive både med en god manøvredygtighed. Sejlføringen er marconisejl.

Den 23.09.1936 blev det besluttet, at oprette en junior afdeling. Det blev bestemt, at børnenes forældre skulle være medlemmer (passiv) eller give deres tilladelse til børnene. Det blev vedtaget, at lave en ugentlig aften, hvor de unge skulle lære tovværksarbejde, sejlregler og lignende, blandet med lettere underholdning.

Den 2.04.1937 afholdtes afslutning for vinterens tovværkskursus m.m. for juniorer. Der blev uddelt præmier til de unge, for de elever, der havde mødt flittigst: Chr. Ørum (ingen forsømmelser), Carl Peter Nyboe (inge forsømmelser), Jørgen Jespersen (1 forsømmelse), Erik Knudsen (1 forsømmelse), Henning Villemoes (2 forsømmelser).

Skælskør-joller (Berg)
Skælskør-joller (Berg)
Kapsejlads bl.a. med Skælskør-joller
Skælskør-jolle (Berg)