Samtykkeerklæring

1. Samtykkeerklæring

1.1
Jeg giver hermed tilladelse til, at Lemvig Sejlklub til brug for markedsføring, herunder elektronisk og digital markedsføring, må benytte billeder og film, hvorpå/i jeg optræder, f.eks. til hjemmesider, sociale medier, intranet og diverse tryksager.

1.2
Tilladelsen gives med den forudsætning, at hverken mit cpr.nr., navn eller andre personoplysninger bliver bragt sammen med billederne, samt at billederne bliver brugt i en sammenhæng, der er ikke krænkende for undertegnede som person.

1.3
Jeg giver ligeledes samtykke til, at mit billede må anvendes sammen med mit navn, oplysning om mit arbejdsområde og mine kontaktoplysninger på Lemvig Sejlklub hjemmeside (personaleoversigt).

1.4
Såfremt mit medlemskab af Lemvig Sejlklub ophører, og mit billede/film er anvendt/anvendes til brug for Lemvig Sejlklub markedsføringsmateriale, kan mit billede fortsat uden vederlag herfor anvendes i trykt materiale herunder i eventuel fremtidig reproduktion af allerede udfærdiget markedsføringsmateriale. Ligeledes kan film, hvor mit billede indgår, fortsat anvendes.

1.5
Jeg er gjort bekendt med, at samtykke til brug af mit billede, som ovenfor beskrevet, er frivilligt, og at et manglende samtykke ikke vil have nogen negativ betydning for mit fremtidige medlemskab.

Jeg er gjort bekendt med, at et samtykke kan tilbagetrækkes. En sådan tilbagetrækning af samtykke har dog kun fremadrettet virkning, jf. pkt. 1.4.

1.6
Der gøres opmærksom på, at nogle søgemaskiner indekserer billeder fra hjemmesider. Det betyder, at selv om Lemvig Sejlklub fjerner billeder og film fra Lemvig Sejlklub hjemmeside, kan billedet i nogle tilfælde stadig søges frem via en søgemaskine.

Spørgsmål omkring dette samtykke kan ske ved henvendelse til: Lemvig Sejlklub, att. Formanden.