Omdøbningsceremoni

HAR DU KØBT BRUGT BÅD OG VIL GERNE OMDØBE DENNE BÅD?

Omdøbning af en båd – betyder det ikke uheld? Eller er det overtro?

Faktisk drejer det sig ikke så meget om overtro, som om at være særdeles meget omhyggelig. Og det er en vigtig del af godt sømandskab.

Her følger en formel “afdøbningsceremoni” for at viske tavlen ren, så man kan begynde forfra.

En sådan ceremoni skal indeholde fem dele:

  • en påkaldelse
  • et udtryk for taknemmelighed
  • en bøn
  • en genindvielse, og
  • et drikoffer

Men først må man fjerne ethvert fysisk spor af bådens gamle navn. Bring den gamle logbog i land tillige med ethvert stykke papir, som måtte have det gamle navn på sig. Se efter anstødelige bøger eller kort med navnet skrevet i marginen. Vær ubarmhjertig. Slib det gamle navn væk fra redningskrans, hæk, fribord, jolle og årer. Ja, slib det væk, overmaling er ikke nok. Man har med det guddommelige at gøre her – ikke bare almindelige dødelige embedsmænd. Hvis det gamle navn er udskåret eller indgraveret, prøv at fjerne det, eller i det mindste at spartle det væk, før det males over. Og sæt ikke det nye navn noget som helst sted på båden, før afdøbningsceremonien er udført. Det ville være at friste skæbnen.

Hvordan man udfører ceremonien, må man selv om. Hvis man er den teatralske type, der nyder at optræde offentligt i KDY-blazer og skipperkasket, kan man give en kunstnerisk fremførelse på fordækket for øjnene af en forsamling af udsøgte gæster. Men hvis man finder hele sagen en smule åndssvag og pinlig og kun udfører den, fordi man er bange for, hvad der ellers kunne ske, kan man snige sig under dæk og mumle den for sig selv. Det er helt i orden. Hovedsagen er, at man udfører den. Ordene skal udtales.

Der er to ting, man skal passe på her: Brug ikke den billigste champagne, og prøv ikke at gemme lidt til eget brug! Man må købe en ekstra flaske, hvis man selv vil nyde den. Man skal bruge et rimeligt dyrt mærke i forhold til, hvad man har råd til, og hælde det hele ud på båden. En af de ting, som havguder foragter mest, er smålighed, så vær ikke nærig her.

Her følger ceremonien:

Vigors Interkatagoriske Omdøbningsceremoni.

af John Vigor. Se dette link.

“I alles navn, som har sejlet ombord i dette skib i fortiden, og i alles navn, som vil sejle ombord i dette skib i fremtiden, påkalder vi de gamle guder for vind og hav, at de må give os deres velsignelse i dag.

Mægtige Neptun, konge over alt som rører sig i og på havet, og mægtige Aeolus, vogter af vindene og alt der blæser for dem:

Vi bringer jer vor tak for den beskyttelse, I har ydet dette fartøj i fortiden. Vi udtrykker vor taknemmelighed for, at hun altid fandt ly for storm og uvejr og fandt sikkert i havn.

Følgelig fremfører vi den bøn, at det navn, hvorunder dette fartøj hidtil har været kendt:

(__________) må slettes og fjernes fra jeres bøger.

Videre beder vi om, at hun, når hun igen fremstilles til velsignelse med et andet navn, vil blive anerkendt og nok engang tilstået de samme begunstigelser, som hun nød tilforn.

Til gengæld genindvier vi dette fartøj til jeres herredømme i fuld forvisning om, at hun som altid vil være underkastet guderne for vindene og havets uforanderlige love.

Som følge heraf og i god tro besegler vi denne pagt med et drikoffer i henhold til havets hellige ritual.”

Nu kan man lade proppen springe, ryste flasken og sprøjte hele indholdet på stævnen. Når det er gjort, kan man i ro og mag gå nedenunder og nyde den anden flaske selv

Hvor lang tid skal der gå mellem afdøbningsceremonien og en ny dåbsceremoni? Ikke nogen bestemt tid. Man kan foretage dåben umiddelbart efter afdøbningen, hvis man vil, men for en sikkerheds skyld kan man vente mindst 24 timer for at give eventuelle sløve ånder tid til at fordufte. Efter afdøbningen bør du blive i havn og du bør sove på båden om natten. Indtil dåben er hun jo uden gudernes beskyttelse, så tag ingen chancer.

Klargøring til ny dåb.

Start med at takke guderne for at de har passet på hende det sidste døgn –  selv om det måtte være svært, når hun ikke havde et navn. Sæt det nye bådnavn på, hent den nye logbog og døb hende med det nye navn ved at bruge den sædvanlige dåbsceremoni, helst med dronning Margrethe til at knuse champagneflasken på stævnen, og fremsige følgende ord:

Dåbssceremoni

“Jeg navngiver dette skib ____________ , og gid hun må bringe blid bør og god lykke til alle, som sejler med hende”.

Når dåben er overstået, kan du åbne en ny flaske champagne til din egen og gæsternes halse.

Det er vigtigt, at man giver en flaske til guderne og en flaske til sig selv. Guderne bryder sig ikke om, at man er nærig. Husk, at de skal beskytte båden og din familie mange år frem.

Ja, det var en ordentlig mundfuld, men tør du lade være? . . . .

Knud Kristian Wrist / 2010.03.20

Bragt i SPRØJTEN nr. 2, april 2002.

Her er et link til en tilsvarende ceremoni på en engelsk hjemmeside.