Takstblad m.v.

Kontingentsatser og øvrige takster for Lemvig Sejlklub for 2024 er følgende:
KategoriSats
Senior (18-65 år)730 kr.
Junior (0-18 år)550 kr.
Ægtefælle450 kr.
Pensionist550 kr.
Gastemedlemsskab490 kr.
Passiv450 kr.
Sejlerskole (+ klubkontingent)730 kr.
J70 sejlads helår (+ klubkontingent)1000 kr.
Surf-Premium (+ klubkontingent)730 kr.
Surf box i surfskur, efter aftale m/surf formand (+ klubkontingent)300 kr./år
Kajak i kajakhotel, efter aftale m/surf formand (+ klubkontingent)730 kr./år
Kajak/Jolle udendørs på jollepladsen, efter aftale m/jolle formand (+ klubkontingent)300 kr./år
Krankontingent (+ klubkontingent)550 kr.
Kranløft (enkelt løft for ikke medlemmer af kran)800 kr.
Mastekran (for ikke medlemmer)100 kr.
Klubstander85 kr.
Depositum for nøgler
(Nøgler fås af Kai Werner Hansen, tlf. 2097 1775)
Se de forskellige nøgler
260 kr. / stk.

Takstblad for Lemvig Marina: