Takstblad m.v.

Kontingentsatser og øvrige takster for Lemvig Sejlklub for 2023 er følgende:
KategoriSats
Senior (18-65 år)710 kr.
Junior (0-18 år)530 kr.
Pensionist530 kr.
Gastemedlemsskab470 kr.
Surf-Premium710 kr.
Ægtefælle430 kr.
Passiv430 kr.
Sejlerskole (+ klubkontingent)710 kr.
Depositum for nøgler
(Nøgler fås af Kai Werner Hansen, tlf. 2097 1775)
260 kr. / stk.
Krankontingent (+ klubkontingent)550 kr.
Kranløft (enkelt løft for ikke medlemmer af kran)800 kr.
Mastekran (for ikke medlemmer)100 kr.
Surf box i surfskur, efter aftale m/surf formand300 kr./år
Kajak i kajakhotel, efter aftale m/surf formand710 kr./år
Kajak/Jolle udendørs på jollepladsen, efter aftale m/jolle formand300 kr./år

Takstblad for Lemvig Marina: