Historie 9: 1990’erne i Lemvig Sejlklub

Nordisk Mesterskab Funboard 1990:
I dagene 15.-19.09.1990 afviklede klubben Nordisk Mesterskab for Funboard udfor klubhuset. Stævnet, der iøvrigt havde en stor pressedækning, var en kæmpesucces med 160 nordiske surfere på vandet.

Generalforsamling den 28.11.1990:
En gruppe har henvendt sig med ideen om at indrette et kontor i hyggekrogen i klubhuset og bestyrelsen var enige heri. Endvidere var der forslag om at flytte trappen, ændring af køkkenet til en slags kabys samt indretning af 1. salen med 3 kviste mod havnen.

Bestyrelsesmøde den 05.02.1991:
Efter lynnedslaget i signalmasten er det nu afklaret, at vi af forsikringen får en helt ny mast af lærk samt diverse nye instrumenter.

Her er et par fotos dagen efter lynnedslaget den 30.12.1990:
(Foto: KKW)

Bestyrelsesmøde den 08.04.1991:
Et flertal i bestyrelsen vedtog, at trappetårnet skal etableres til efteråret.

Generalforsamling den 27.11.1991:
Der blev foretaget en vejledende afstemning, om 1. salen på klubhuset ønskes renoveret her og nu sammen med trappetårnet. Ingen stemte imod. Beslutningen blev overgivet til bestyrelsen.

I maj 1992 var flytningen af trappen til et egentligt trappetårn mod nord samt tilbygning af baderum og 3 grejskure færdigt. Poul Erik Vidriksen trak her et rigtigt stor læs.

Bestyrelsesmøde den 10.06.1992:
Der var enighed om, at anmode Folkebådsklubben om at afholde DM i 1997 i forbindelse med 75-års jubilæet.

Bestyrelsesmøde den 09.08.1992:
Klubhuset er blevet malet (næsten), og der er opsat container til opbevaring af surfsejl m.v.
Arbejdet med renovering af honnørkajen er nu afsluttet.
Marinaen er nu underlagt havneudvalget og ikke som tidligere kulturelt udvalg.

Generalforsamling den 24.11.1993:
Formanden motiverede overrækkelsen af 2 frugtkurve m.v. til Holger Skou og Andreas Krarup, der begge havde været klubbens revisorer i 25 år!

Bestyrelsesmødet den 08.08.1994:
Mastekranen er igen ødelagt. Der forsøges med et kraftigere spil.

Generalforsamling den 29.11.1995:
Der skal snarest nyt tagpap på sydsiden af klubhusets tag. Bestyrelsen mer, at der i den forbindelse skal laves de kviste, der har været på tale i snart mange år. Forsamlingen var enige i bestyrelsens tanker, og det blev overlagt til bestyrelsen at arbejde videre med forslaget.

Bestyrelsesmødet den 19.03.1996:
Den nye sangbog ventes færdig til tilriggerfesten.
Byggeudvalg til overetagen blev nedsat.

Generalforsamlingen den 27.11.1996:
Tegninger og projekt for 2 stk. kviste samt et helt nyt indgangsparti blev gennemgået. Efter en længere debat var konklusionen, at bestyrelsen kan arbejde videre med projektet.

Den 15. juni 1997 blev der i anledningen af klubbens 75 års Jubilæum holdt en reception foran klubhuset med det nye indgangsparti og 2 kviste.

Der blev afholdt DM for Folkebåde i 1997. Se FOTOS.

Læs også disse presseklip:

1999 – Presseklip
1998 – Presseklip
1997 – Presseklip
1996 – Presseklip
1995 – Presseklip
1994 – Presseklip
1993 – Presseklip
1992 – Presseklip
1991 – Presseklip
1990 – Presseklip

Fotos: