Historie 8: 1980’erne i Lemvig Sejlklub

Der blev arrangeret et stort EM for Laserjoller i perioden 28.06-05.07.1980. Se FOTOS.

Set i “Sprøjten” juli-august 1982: Der var mange roser til Lemvig Sejlklub efter at den havde afviklet det årlige klassemesterskab for BB10-metere i dagen 7.-9. juli 1982.

I samme nummer har formanden for Dansk Windsurfer Klub sagt tak for et særdeles vellykket udtagelsesstævne for DWK’s medlemmer. Alt klappede og stævnet blev afviklet under meget fine forhold.

Løbspapirer fra Hovedkapsejlads i Lemvig 6.-7. september 1980

Løbspapirer fra Hovedkapsejlads i Lemvig 26.-27. juni 1983

Generalforsamling den 30.11.1983:
Under indkomne forsalg drøftedes opsætning af en hydraulisk mastekran.
Efter en længere diskussion skred man til en orienterende afstemning:
1. Kran/ikke kran:31 for, 3 imod 4 blanke
2. skitserede løsninger/nyt projekt med mobil kran:30 for 2 imod
3.Manuel:17
Hydraulisk:18
Ved ikke:2

Det var her Poul Wrist rejste sig og sagde, at “Hvis Steen Jensen giver en kran til montering på en traktor, så giver jeg traktoren!”. Det kunne så ikke lade sig gøre rent teknisk, men Poul Wrist gav efterfølgende en lille rød traktor, en IH Farmall, som klubben havde i mange år – helt frem til vi fik den nuværende traktor i 2005 – og faktisk sideløbende med den i et års tid.

Ligeledes blev belægning af halgulv drøftet. Stemningen var dog imod en belægning i hallen.

Bestyrelsesmøde den 26.03.1984:
Det aftaltes, at hæve prisen til 7,00 kr. for øl i ølautomaten.
Der var enighed om at indkøbe en ledsagerbåd (Hobrojolle) for 26.300 kr. inkl. moms.

Den 26.07.1984 afholdtes radiobal på havnekajen ved auktionshallen. Lemvig Roklub og Lemvig Sejlklub arrangerede i samarbejde med Danmarks Radio. Ved øl-salg og entreindtægt blev sejlklubbens nettooverskud 7.500 kr.

Løbspapirer fra Limfjordsdage i Lemvig 4.-5. august 1984

Bestyrelsesmøde den 04.09.1984:
Laser Danmark har spurgt, om vi er interesserede i at afholde NM for Laser-joller i dagene 6.-7.-8. september 1985. Det blev vedtaget sige ja.

Bestyrelsesmøde den 19.11.1984:
Knud Kristian Wrist er netop valgt til formand for Limfjordskredsen og sidder dermed i Dansk Sejlunions hovedbestyrelse samt i bestyrelsen for Jysk Sejlunion.

Generalforsamling den 28.11.1984:
1984 blev året, hvor vi ved Johs. Bruun, P.E. Vidriksen, Ejner Christensen, Poul Erik Jensen, Bent Thorhauge, Kurt Winther Knudsen og Harald Vibergs hjælp fik etableret en mastekran på marinaen.
Under eventuelt var der en lang debat omkring gasters medlemsskab af klubben. Der blev ikke truffet nogen beslutning herom.

Lemvig Sejlklub afviklede NM for Laser joller i september 1985. Se FOTOS.

Lemvig Sejlklub afviklede Nordvestbank Cup for kølbåde 17.-18. august 1985.

Generalforsamling den 28.11.1985:
Øvelsesbåden er solgt pr. 01.11 i år.
Vi blev i år tilsluttet Frihavnsordningen, der er en ny clearingsaftale imellem havnene.

Bestyrelsesmøde den 09.12.1985:
Der arbejdes med afvikling af et weekend-vinter-stævne. (Teori).
Det blev besluttet at ophæve det faste indmeldelsesgebyr til klubben på 100 kr., da beløbet efter sigende afholder enkelte fra at melde sig ind i klubben.

Kapsejladsforståelse:
Lemvig Sejlklub afholdt i weekenden den 15.-16.03.1986 på Feriecentret et “stævne” omkring emnet kapsejladsforståelse.
Ib Ussing Andersen holdt under afslappede former foredrag om emner som baneteknik, strategi, tilrigning og sejltrim.
Lørdag aften var der sejlerfest med et kæmpe “Ta selv” bord.
Hele Limfjordskredsen var indbudt, og der deltog 58 sejlere fra 6 klubber (34 fra Lemvig Sejlklub). Alt i alt en stor succes.

Lemvig Sejlklub afviklede Nordvestbank Cup for kølbåde 8.-9. august 1987.

Generalforsamling den 25.11.1987:
Klubben er nu i besiddelse af 3 stk. 606-kølbåde, ligesom klubben har fået 2 optimistjoller, så vi nu råder over 10 stk. optimistjoller.

Bestyrelsesmøde den 20.09.1988:
Der afholdes DM for H-både den 16.-20. august 1989.
Surf-, jolle- og grejskur er nu stort set færdigt. Toilet- og omlædningsrummet afventer hvor stort et beløb vi kan få fra tipsmidlerne.

Bestyrelsesmøde den 05.01.1989:
Vi har fået 40.000 kr. fra tipsmidlerne og havde søgt 86.000 kr. Der var enighed om, at byggeriet ikke sættes igang, før vi ser hvor stort et rentefrit lån, vi kan få.
Der udarbejdes en “Indmeldingsblanket”, der tager højde for indmelding i klubben, bådplads i marinaen og plads i bådhallen (ventelisten).
Efter en længere drøftelse aftaltes følgende om udvalgsmøder: Når et udvalg holder møde i klubhuset, giver klubben en øl/sodavand. Når et udvalg holder møde hjemme hos et udvalgsmedlem, giver klubben 100 kr. til dækning af udgifterne.
Vi har fået en optimistjolle af BRF. Norsk Hydro har sponseret os med 6.000 kr. mod at én af de “rene” optimistjoller males i NH’s farver.

Bestyrelsesmøde den 19.02.1989:
Vi har modtaget 10.000 kr. i tilskud fra Lemvig kommune til klubhusudvidelsen.
Det blev besluttet at give grønt lys til færdiggørelsen af klubhusbyggeriet.

Bestyrelsesmøde den 18.05.1989:
Der er problemer med pælesvamp i bolværket ved honnørkajen.
Folder omkring Lemvig Marina kan gå i trykken. Kommunen, Hotel Nr. Vinkel og Kiosken på Gjellerodde betaler hver ½-delen af trykkeudgifterne!!!
Der er lukket for tilgang til optimistafdelingen, idet der er 55 optimister, heraf 34 nye!

Lemvig Sejlklub afviklede DM for H-Både i 1989. Se FOTOS.

Generalforsamling den 29.11.1989:
Klubben har her 25 år efter at de første optimistjoller blev bygget haft et meget travlt år. Man har fået 2 nye optimistjoller, således vi nu råder over 13 klubjoller.
Surfafdelingen har afholdt rangliste stævne med 148 deltagere, det største stævne i Danmark nogensinde.

Læs også disse presseklip:

1989 – Presseklip
1988 – Presseklip
1987 – Presseklip
1986 – Presseklip
1985 – Presseklip
1984 – Presseklip
1982 – Presseklip
1981 – Presseklip
1980 – Presseklip

Fotos fra 1980’erne