Historie 7: 1970’erne i Lemvig Sejlklub

Generalforsamling den 02.11.1971:
Der mødte 37 medlemmer og disse bakkede fuldt op bag bestyrelsens planer der omhandler:
Sejlerskole med undervisning hver mandag vinteren igennem med navigation, alm. sejlkundskab, søfartsregler, tovværksarbejder. Til ledelsen har Jens Underbjerg og Ole Steen Nielsen meldt sig.
Ligeledes bemyndiges bestyrelsen til at anskaffe en øvelsesbåd, så Sejlerskolen kan fortsætte næste sæson.

Bestyrelsesmøde den 08.11.1971:
Klubaftner vinteren igennem vedtaget til hver tirsdag. Endvidere vedtoges det, at om sommeren er tirsdag kapsejladsaften.
Det blev vedtaget at lave en rampe til udkøring af joller.
Det blev vedtaget, at rette henvendelse til Havneudvalget, om sejlklubben kunne blive holdt løbende orienteret m.h.t. den nye marina, og hvordan sejlklubben vil blive stillet m.h.t. oplagringsplads og pælepladser for både.

Bestyrelsesmøde den 18.01.1972:
Det blev vedtaget, at man i anledning af sejlklubbens 50 års jubilæum skulle udnævne Henning Villemoes og Mogens Aasted til æresmedlemmer for godt virke i sejlklubbens interesse i mange år.
I anledning af jubilæet blev det vedtaget at afholde både reception og sejlerfest på Limfjordsdagen 1.- 2.- 3. juli.
På næste møde skal følgende skrivelser afsendes:
-Til politimesteren ang. afholdelse af Tivoli
-Turist- og erhvervskontoret
-TV, soportsredaktør
-Byrådet ang. Marina

Limfjordsdage 1972
Lidt nostalgi. Løbspapirer fra Limfjordsdagene 1972 afholdt i Lemvig p.g.a. klubbens 50 års fødselsdag. Festen blev holdt i den bådhal, der dengang stod på P-pladsen lidt vest for Roklubben. Det var her, at Mogens Aasted og Henning Villemoes begge blev udnævnt til Æresmedlemmer.

Løbspapirer fra Hovedkapsejlads i Lemvig 25. maj 1974

Løbspapirer fra Hovedkapsejlads i Lemvig 1. juni 1975

Turplaner 1974 og 1975
Mere nostalgi. Her er et par gamle TURPLANER – dels fra 1974 og dels fra 1975. Jo, der var rigtig gang i klubben op gennem 70’erne!

Generalforsamling den 24.03.1976:
Vi udvikler os hurtigt i øjeblikket: Vi har 70 både – 160 medlemmer.
Med hensyn til det nye klubhus er tegningerne nu godkendt 100 m2 på første sal.

Løbspapirer fra Hovedkapsejlads i Lemvig 23. maj 1976

Generalforsamling den 30.03.1977:
Medlemstallet er steget 30% til 211 medlemmer, 118 både tilmeldt, 30 joller.
Der skal være Limfjordsdage 25.-26.-27. juni.
Indvielse af marina midt i maj. Klubhuset indvies samme dag.
Vi har fået 400.000 kr. af kommunen til nyt klubhus, toiletter og hal i stedet for det gamle, som er revet ned.
Inden næste vinter vil der blive bygget en bådhal på 1000 m2. Der er et udvalg i gang med at undersøge mulighederne for at opstille en kran.

Lørdag den 14. maj 1977 blev Lemvig Marina indviet og der var flotille-sejlads fra Lemvig Havn og ud til Marinaen.

Samme dag blev klubhuset også indviet.

Gaver, der blev skænket i forbindelse med indvielse af det nye klubhus:
300 kr. Jens Dahl
Barometer: Holger Skou og Mogens Aasted
Kaffemaskine: Købm. Andersen
Skibsur: Nordvestbank
Optimistsejl: Dansk Søassurance
Skibsur og vindmåler: 60 medlemmer
Modulex af marina: Havnecon ApS
Skibsur: Feriecenter
Dymo: Gadgaard
Lanterne: Lemvig Vodbinderi
Petroleumslampe: Jytte og Henning Villemoes
Sølvpokal: Anne og Poul Plet
4 duge: Tove og Poul E. Jensen
Sammenplantning: Gefa Plast A/S
Koøje m/ Spejl: Brdr. Skou
Skibsrat: Håndværkerne
Barometer: Lemvig Byråd.

Limfjordsdage 1977
Lidt nostalgi. Indbydelse og løbspapirer fra Limfjordsdagene 1977 afholdt i Lemvig p.g.a. den nye marina. De lidt ældre seere vil kunne genkende det lidt mærkværdige fartøj (sandormsgraver) bemandet med Sten Kirk, og hans far, “Æ Tørnstang”, der i øvrigt blev udnævnt til Æresmedlem i 1975.

Bestyrelsesmøde den 22.09.1977:
Det vedtoges at acceptere A/S Nordvestbanks tilbud om lån til bådhal på kr. 175.000 i form af en kassekredit, afdragsfrit indtil den 01.04.79.
Priserne i hallen bliver: Både indtil 20 fod, kr. 400. Derover en mindstepris på 500 kr., dog pr. m2 25 kr.
Lejemål er med Lemvig kommune fastsat til 40 år.

April 1978:
Lemvig Sejlklub, medlemsblad nr. 1 udkommer. Bladet udkom med jævne mellemrum. Således udkom medlemsblad nr. 10 i april 1981.
Fra og med maj-juni nummeret 1981 har bladet heddet “Sprøjten“.

Løbspapirer fra Klassebådsstævne i Lemvig 12.-13. august 1978

Løbspapirer fra Hovedkapsejlads i Lemvig 19.-20. august 1978

Bestyrelsesmøde den 06.03.1979:
Tilladelsen til at opføre jolleskuret er nu modtaget, ligesom kommunen langt om længe har accepteret lejekontrakten for klubhuset. Der var enighed om at prøve at sælge øvelsesbåden og i stedet anskaffe en ledsagebåd.

Generalforsamling den 28.03.1979:
Vi fik i 1978 en forespørgsel fra den internationale Laser organisation, hvorvidt vi var i stand til at arrangere EM i Laser for hold. Bestyrelsen har godkendt projektet. Arrangementet afholdes i oktober.

Løbspapirer fra Hovedkapsejlads i Lemvig 1.-2. september 1979

Bestyrelsesmøde den 08.11.1979:
Fra den internationale Laser organisation er der kommet forespørgsel, om Lemvig Sejlklub vil være arrangør af det kommende EM for Laserjoller i perioden 28.06-05.07.1980. Det besluttedes, at såfremt der kan skaffes sikre tilsagn fra et tilstrækkeligt antal hjælpere, vil man acceptrere tilbuddet.

Læs også disse presseklip:

1979 – Presseklip
1978 – Presseklip
1977 – Presseklip
1971 – Presseklip

Sejlklubben ved siden af Roklubben: (Se evt. flere billeder under ’60’erne!)

Her ses bådhallen (til venstre og Roklubben til højre) i november 1975 Foto: KKW 
Zoomet ind på Klublokalerne

Fotos fra det gamle fotoalbum: