Historie 6: 1960’erne i Lemvig Sejlklub

Lemvig Havn ca. 1964 med Roklubben inden den flyttede til Vinkelhage.
Lemvig Havn ca. 1964 med Roklubben
inden den flyttede til Vinkelhage.
Indbydelse Limfjordsdage 1964

“I årene 1954-1963 gik det stærkt tilbage for Lemvig Sejlklub, som i flere år kun havde “Riff” og “Cito” samt en enkelt kragejolle.
Bortset fra et enkelt medlemsmøde, havde de få sejlere næsten daglig kontakt og generalforsamlinger har det ikke være muligt at afholde.
Repræsentanter for klubben har hvert år deltaget i Møderne i Limfjordssammenslutningen og der har hvert år været afholdt Hovedkapsejlads og sejlads i forbindelse med By- og Havnefest, Ildregatta og Børnehjælpsdag.
Der er ikke opkrævet kontingent i flere år og alle udgifter vedrørende klubben er afholdt af formanden.
Regnskabet udviser en gæld til M. Aasted på kr. 1.009,20, som Aasted forærer klubben, der således kan begynde på en frisk.
I 1964 er der kommet en del nye både til byen og der er tegn på nyt liv i klubben. Der er derfor indkaldt til generalforsamling i klubhuset tirsdag den 26.05.1964 kl. 19 med valg af ny bestyrelse på dagsordenen.”
Mogens Aasted.

OPTIMISTJOLLER

I efteråret 1964 afholdtes propaganda-aften på Lemvig Ungdomsgård, hvor der blev vist film om optimistjollen, ligesom det blev meddelt, at såfremt der kunne opnås tilslutning, ville klubben hjælpe med at bygge et antal nye optimistjoller.
I vinteren 1964-65 blev således bygget 11 optimistjoller på tømrerværkstedet i Storegade (hvor tømrer Mose Pedersen og senere tømrer Knudsen havde værksted). Dette foregik én aften om ugen og de 11 børn hjalp med at slibe og pudse, medens forældre og de lidt ældre medlemmer byggede jollerne. De lokale handlende sponsorerede jollerne og de enkelte firmanavne blev malet på siderne af jollerne. Det kostede således kun det enkelte barn et sejl til 200 kr. at komme på vandet.

Knud Kristian Wrist ud for Østhavnen i maj 1965

Den første aften blev jollerne søsat ved østhavnen, hvor klubben havde lånt plads i en af de store træhaller, der lå side om side dengang. Der var heldigvis meget let vind, men samtlige børn blev omgående smittet af “sejlerkuller”.
Der blev afviklet dels lokalt stævne lige før sommerferien og dels et stævne med udenbys deltagere om efteråret.
De 11 børn deltog i en række sejladser i kredsen de følgende år, ligesom man arrangerede en tur til Århus.

Her i Skive 18. september 1966: Kirsten Kirk, Erik Krarup, Knud Kristian Wrist, Erling Christensen, Kurt Kjær, Claus Møllsøe, Jens Krarup, Henrik Møllsøe
Her i Viborg 11. september 1966

Året efter blev der bygget en lille indhegning til jollerne på vesthavnen og der blev slået en lille bro. Klubben havde på det tidspunkt et lille klubhus placeret blandt de mange røde fiskerhuse, der lå på vesthavnen. Jollerne blev senere flyttet til Vinkelhage, da klubhus m.v. blev etableret her.
I 1966 blev Knud Kristian Wrist og Jens Krarup ved et kredsmesterskab i Skive udtaget til DM, der foregik i Kolding den 5-7. august 1966. Det blev dog ikke til de helt store placeringer, især da det blæste og regnede temmelig meget under hele stævnet og sprydstagerne var simpelthen for bløde. Se evt. lidt mere om Knud Kristians “optimistjolle tid”

Her er Jens Krarup i Kolding
Her er Knud Kristian Wrist i Kolding

Generalforsamling den 05.07.1967:
Der var nu kommet en afklaring i byggesagen på Vinkelhage, der omfatter flytning af Høeg Hagens pakhus fra østhavnen og ud lige vest for Roklubben. Dette har vist sig muligt efter en rimelig handel med Høeg Hagen og ligeledes velvillig indstilling fra vore pengeinstitutter samt Lemvig kommune fra hvem vi har modtaget et tilskud på kr. 10.000 kontant, samt et lån fra hver af vore banker på kr. 8.750. Eget tilskud til denne sag er kr. 5.000. I alt kr. 50.000.

Løbspapirer fra Hovedkapsejlads i Lemvig, 25. juli 1967.

22.06.1968: D.d. indkom meddelelse fra Indenrigsministeriet, at klubben var bevilget 5.000 kr. fra tipsmidlerne!

Limfjordsdage 1968
Lidt nostalgi. Her er vist løbspapirer fra Limfjordsdagene 1968 i Lemvig. Rigtigt bogtryk fra Gadgaard Nielsens Bogtrykkeri.

Generalforsamling den 01.10.1968:
Der blev valgt et 3-mandsudvalg bestående af Holger Skou, Henning Villemoes og Charles Madsen til behandling af alt vedr. vore planer med placering af en havn ved Vinkelhage ud for vort klubhus.

Der blev slået en bro og senere blev sejlklubben flyttet ud i et hjørne af et gammelt pakhus, der tidligere stod på Østhavnen og som sejlklubben fik som bådhal.

Her ses bådhallen (til venstre og Roklubben til højre) i november 1975
Her ses et par billeder mere fra samme dag. Foto: KKW

Fotos fra det gamle fotoalbum: