Historie 5: 1950’erne i Lemvig Sejlklub

Bestyrelsesmødet den 07.06.1951:
Samtlige bestyrelsesmedlemmer samledes efterhånden hos Rønberg, hvor følgende spørgsmål var under debat:

Kig i Sejlklubbens første klubhus på vesthavnen

Sidste aftenkapsejlads: Sejladsen blev drøftet i almindelighed – starten dog i særdeleshed, og man modtog med tak tilbud fra Henry Pedersen om at denne sørgede for “en bøsse, der kunne knalde”. Formanden påtog sig at udarbejde regler for de videre sejladser og Henry var atter så elskværdig, at ville påtage sig jobbet med indkøb og fremstilling af røde og gule startflag.
Salg af “Juno”: Man enedes om at prøve med en salgsannonce i Jyllandsposten, da man vil forsøge at lugte lidt til udsigterne for salg. Man fastsatte en pris på ca. 3.700 kr. Det var endnu ikke lykkedes formanden at finde en fortegnelse over de i sin tid ædle givere, men denne mente dog ikke, at salget skulle være afhængig deraf, da klubbens økonomi ikke fortsat kunne belastes med “Juno”.

Her ses sejlklubbens ophalerbedding og til højre for er Roklubben

Klubbens hovedkapsejlads: Det vedtoges snarest muligt at udsende indbydelser hertil.

(Der er i protokollen et fyldigt referat fra Limfjordsdagens årsmøde i Skive, søndag den 28.10.1951.)

“I årene 1954-1963 gik det stærkt tilbage for Lemvig Sejlklub, som i flere år kun havde “Riff” og “Cito” samt en enkelt kragejolle.
Bortset fra et enkelt medlemsmøde, havde de få sejlere næsten daglig kontakt og generalforsamlinger har det ikke være muligt at afholde.
Repræsentanter for klubben har hvert år deltaget i Møderne i Limfjordssammenslutningen og der har hvert år været afholdt Hovedkapsejlads og sejlads i forbindelse med By- og Havnefest, Ildregatta og Børnehjælpsdag.
Der er ikke opkrævet kontingent i flere år og alle udgifter vedrørende klubben er afholdt af formanden.
Regnskabet udviser en gæld til M. Aasted på kr. 1.009,20, som Aasted forærer klubben, der således kan begynde på en frisk.
I 1964 er der kommet en del nye både til byen og der er tegn på nyt liv i klubben. Der er derfor indkaldt til generalforsamling i klubhuset tirsdag den 26.05.1964 kl. 19 med valg af ny bestyrelse på dagsordenen.”
Mogens Aasted.

I 50’erne og helt frem til midt i 60’erne holdt sejlklubben til i et lille rødt træskur på vesthavnen, hvor der lå en del røde fiskerhuse. Man kunne kende klubbens skur på, at taget var pyramideformet, medens de øvrige skure havde gavle. Vi har fået et billede af Lemvig Museum: Et kig ind i klubhuset.

Lystbådehavnen i Lemvig

Den yderste båd med mast på er måske Mogens Aasted’s spidsgatter “Cito”.

Så ligger der en lang skærgårdskrydser uden mast.

Den næste er Sten Kirk’s cometjolle, som han købte for sine konfirmationspenge i 1961, hvor Sten blev medlem af sejlklubben.

Her ses det gamle klubhus – med det afvalmede tag – som vi havde efter det flotte klubhus ved Isværket og frem til foråret 1968, hvor det nye i hjørnet af pakhuset på Vinkelhage ved siden af Roklubben, blev indviet.

Fotos fra det gamle fotoalbum: